Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zieleni Miejskiej ? Podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zieleni Miejskiej - Podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Opis stanowiska:

realizacja zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, kosztorysowanie robót zleconych przez Wydział Zieleni, typowanie drzew i krzewów do pielęgnacji, wycinki - sporządzanie stosownych wniosków, nadzór nad realizacją umów prowadzonych przez Wydział Zieleni, wykonywanie harmonogramów prac związanych z utrzymaniem zieleni, wykonywanie planów na sadzeń, prowadzenie korespondencji wydziałowej w części dot. prowadzonego Rejonu .

 

Warunki pracy na stanowisku

Podstawowy system czasu pracy, 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, pięciodniowy tydzień pracy

 

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek: ogrodnictwo lub architektura krajobrazu,

 3. staż pracy -6 miesięcy,

 4. umiejętność kosztorysowanie, znajomość programu komputerowego np. NORMA,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. doświadczenie w pracy biurowej,

 2. znajomość pakietu Office,

 3. znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

 4. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, asertywność,

 5. wiedza dendrologiczna,

 6. znajomość zagadnień związanych z utrzymaniem terenów zieloni komunalnej (parki, zieleńce, skwery, zieleńce zabytkowe, zieleń, zieleń w pasach drogowych),

 7. prawo jazdy kat. B.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu z własnoręcznym podpisem,

 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 3. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 4. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych (poświadczone własnoręcznym podpisem),

 5. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (poświadczone własnoręcznym podpisem),

 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym (poświadczone własnoręcznym podpisem) .

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2019 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach w terminie do: 23.12.2019 r.

 

Uwaga: liczy się data wpływu do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie /Sekretariat/ ul. Ku Słońcu 125A , w godz. od 700 do 1500, informacja tel. 91 48 57 130.

 

 

Uwaga:

 1. Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji,

 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie).

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 12-12-2019 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 12-12-2019 14:58