Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko podinspektora ds. majątkowych, umowa na zastępstwo spowodowane długotrwałą nieobecnością pracownika

 

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko podinspektora ds. majątkowych, umowa na zastępstwo spowodowane długotrwałą nieobecnością pracownika.

 

 

 

Opis stanowiska:

prowadzenie Księgi Inwentarzowej ŚT Zakładu, sporządzanie i rozdział dokumentów dotyczących przyjęcia ŚT oraz wartości niematerialnych i prawnych, wprowadzanie do systemu informatycznego informacji dotyczących zmiany miejsca użytkowania środka trwałego lub danych osób materialnie odpowiedzialnych, nadzór nad prawidłowym oznakowaniem ŚT, współpraca z jednostkami organizacyjnymi Zakładu w zakresie prowadzonych inwestycji, pod kątem ŚT powstałych w wyniku ich realizacji, przygotowywanie pisemnych wyjaśnień z zakresu gospodarowania majątkiem Zakładu, współpraca z UM i innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin w zakresie przyjmowania i przekazywania ŚT, współpraca z Komisją Likwidacyjną i Wydziałem Księgowości w zakresie likwidacji ŚT.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie średnie, wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek ekonomiczny,

 3. przy średnim wykształceniu co najmniej dwa lata stażu pracy,

 4. znajomość zagadnień związanych z tematyką środków trwałych,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość pakietu Microsoft Office,

 2. mile widziana znajomość programu FK Środki Trwałe,

 3. umiejętność sprawnej organizacji pracy, operatywność, systematyczność,

 4. zdolności komunikacyjne i interpersonalne,

 5. odporność na sytuacje stresowe.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych kontaktowych tj. adres e-mail lub numer telefonu z własnoręcznym podpisem,

 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 3. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 5. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych z własnoręcznym podpisem,

 6. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z własnoręcznym podpisem,

 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym z własnoręcznym podpisem.

 

Oferty należy składać lub przesyłać do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 08-01-2020 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 08-01-2020 14:16