Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie Wydział Techniczny poszukuje pracownika na stanowisko inspektora ds. inwestycji, umowa na zastępstwo spowodowane długotrwałą nieobecnością pracownika

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie Wydział Techniczny poszukuje pracownika na stanowisko inspektora ds. inwestycji, umowa na zastępstwo spowodowane długotrwałą nieobecnością pracownika.

 

 

Opis stanowiska:

przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz jego realizacja, monitorowanie przebiegu inwestycji, nadzór nad realizacją planu finansowo – rzeczowego w zakresie prowadzonych zadań, sprawozdawczość z realizowanych zadań, współpraca z pozostałymi merytorycznymi wydziałami Zakładu oraz jednostkami zewnętrznymi.

 

 

 Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie, 
 2. wykształcenie wyższe techniczne o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 3. minimalny staż pracy 2 lat przy nadzorowaniu lub kierowaniu  budowami,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. nieposzlakowana opinia.

 

 Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy, ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,   
 3. znajomość programów komputerowych: Norma, AutoCAD, Excel, Word,
 4. mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 5. prawo jazdy kategorii „B”.
 6. umiejętność sprawnej organizacji pracy, operatywność, systematyczność,
 7. zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 8. odporność na sytuacje stresowe.

 

Wymagane dokumenty

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych kontaktowych tj. adres e-mail lub numer telefonu z własnoręcznym podpisem,
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
 5. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych z własnoręcznym podpisem,
 6. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe z własnoręcznym podpisem,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym z własnoręcznym podpisem.

 

Oferty należy składać lub przesyłać do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 15-06-2020 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 15-06-2020 14:56