herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2007-11-29 12:33 -
REMONT CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA 2007-09-11 12:06 -
II - WYKONANIE, TRANSPORT I MONTAŻ TOROWISKA NA NABRZEŻU STARÓWKA WRAZ Z DEMONTAŻEM I PRZEWIEZIENIEM DO MIEJSCA SKŁADOWANIA 2007-07-09 08:48 -
WYKONANIE, TRANSPORT I MONTAŻ ZABEZPIECZENIA TOROWISKA NA NABRZEŻU STARÓWKA WRAZ Z DEMONTAŻEM I PRZEWIEZIENENIM DO MIEJSCA SKŁADOWANIA 2007-07-09 08:44 -
USŁUGI KONSERWACYJNO - EKSPLOATACYJNE I USUWANIA AWARII W OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 2007-06-08 15:11 -
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ŁAWEK I KOSZY ORAZ DONIC (w podziale na części) 2007-06-08 11:33 -
ZAGOSPODAROWANIE I OZNAKOWANIE TRASY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ NA DOLNYM TARASIE JEZIORA SZMARAGDOWEGO W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH 2007-06-06 09:07 -
WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ POLIURETANOWEJ NA BOISKU SPORTOWYM PRZY UL. ZAMKNIĘTEJ W SZCZECINIE 2007-06-05 07:58 -
ZAPEWNIENIE OBSADY RATOWNIKÓW NA SZCZECINSKICH KĄPIELISKACH W SEZONIE 2007 R. 2007-06-04 09:01 -
ZAGOSPODAROWANIE I OZNAKOWANIE TRASY ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ NA DOLNYM TARASIE JEZIORA SZMARAGDOWEGO W ZAKRESIE PRAC BUDOWLANYCH 2007-06-01 14:51 -
II - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 2007-05-31 12:25 -
II - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DO PARKU ŻEROMSKIEGO 2007-05-31 09:08 -
ZAPEWNIENIE OBSADY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKU KASJERÓW W KASACH NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH W SEZONIE 2007 R. 2007-05-29 12:39 -
WYKONANIE PRAC REMONTOWO - NAPRAWCZYCH NA NABRZEŻU BULWAR PIASTOWSKI I GDYŃSKI W SZCZECINIE W ZWIĄZKU ZE ZLOTEM ŻAGLOWCÓW 2007 2007-05-22 14:54 -
WYKONANIE PRAC REMONTOWO - NAPRAWCZYCH 8 SZTUK DALB USYTUOWANYCH WZDŁUŻ BRZEGU ZACHODNIEGO WYSPY GRODZKIEJ W SZCZECINIE W ZWIĄZKU ZE ZLOTEM ŻAGLOWCÓW 2007 2007-05-22 14:35 -
WYKONANIE PRAC REMONTOWO - NAPRAWCZYCH NA NABRZEŻU STARÓWKA I BUŁGARSKIM W SZCZECINIE W ZWIĄZKU ZE ZLOTEM ŻAGLOWCÓW 2007 2007-05-17 13:29 -
USŁUGI KONSERWACYJNO - EKSPLOATACYJNE I USUWANIA AWARII W OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH ORAZ USŁUGI KONSERWACYJNE, NAPRAWCZE I PORZĄDKOWE NA NABRZEŻACH MIEJSKICH (w podziale na części) 2007-05-14 11:06 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. REMONT ZIELEŃCA JASNE BŁONIA W SZCZECINIE 2007-05-14 10:06 -
RESTYTUCJA KWATERY PIONIERÓW NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2007-05-14 09:52 -
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH W PARKU ŻEROMSKIEGO 2007-05-14 09:26 -
WYKONYWANIE USŁUG KONSERWACJI OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (parki, zieleńce, cmentarz komunalny w Dąbiu) 2007-05-11 13:15 -
WYKONANIE ROBÓT DODATKOWYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADANIA PN. PRZEBUDOWA NABRZEŻA BULWAR NADODRZAŃSKI 2007-05-11 13:06 -
OBSŁUGA PRAWNA W 2007 R. 2007-04-30 10:51 -
II - DOSTAWA PIASKU NA PLAŻE KĄPIELISK DĄBIE, DZIEWOKLICZ, GŁĘBOKIE I DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2007-04-23 14:57 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN."BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE" 2007-04-18 08:58 -
BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU BRODOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP II - OBWÓD 2 I 3 2007-04-13 15:44 -
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT I ŻWIRKU DLA KOTÓW DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2007-04-13 15:31 -
DOSTAWA CZIPÓW I CZYTNIKÓW DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2007-04-13 15:17 -
DOSTAWA PIASKU NA PLAŻE KĄPIELISK DĄBIE, DZIEWOKLICZ, GŁĘBOKIE I DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2007-04-13 15:04 -
DOSTAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA KĄPIELISKO ARKONKA 2007-04-13 14:49 -
OCHRONA TERENU PARKU MIEJSKIEGO RÓŻANKA W SZCZECINIE 2007-04-13 14:35 -
ROZBIÓRKA BUDYNKU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 15 OBRĘB 2136 P PRZY UL. MIESZKA I W SZCZECINIE 2007-04-13 13:37 -
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ŁAWEK I KOSZY W PARKU KASPROWICZA I PRZY TEATRZE POLSKIM ORAZ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH W PARKU ŻEROMSKIEGO (w podziale na części) 2007-04-06 09:29 -
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW, PLATANÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN I NA CMENTARZU CENTRALNYM (w podziale na części) 2007-04-05 09:37 -
PRACE ZIELENIARSKIE NA DOLNYM TARASIE JEZIORA SZMARAGDOWEGO 2007-04-02 14:02 -
POWIĘKSZENIE KWATER GRZEBALNYCH NR 94 I 95 NA DZIAŁCE NR 13/5 I 13/6 Z OBRĘBU 2136 POGODNO PRZY UL. MIESZKA I W SZCZECINIE 2007-04-02 08:05 -
OPRACOWANIE PROGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO NA REALIZACJĘ PRAC REMONTOWYCH I NAPRAWCZYCH NABRZEŻY I DALB W ZWIĄZKU Z PRZYGOTOWANIAMI DO ZLOTU ŻAGLOWCÓW W 2007R. (w podziale na części) 2007-03-29 12:51 -
II - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ (w podziale na części) 2007-03-23 14:50 -
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2007-02-16 08:22 -
OCHRONA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2007-02-16 07:48 -
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH LEŚNYCH, REKREACYJNYCH I WYPOCZYNKOWYCH, SZLAKACH SPACEROWO - ROWEROWYCH, CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ŚCIEŻKACH EDUKACYJNYCH W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA 2007-02-15 14:23 -
OBSŁUGA PRAWNA W 2007 ROKU 2007-02-13 12:17 -
OBSŁUGA PRAWNA W 2007 ROKU 2007-02-12 14:35 -
WYKONANIE PRAC DODATKOWYCH DO ZADANIA PN. ODTWORZENIE TERENU DAWNEGO OGRODU RÓŻANEGO W SZCZECINIE 2007-02-05 11:31 -
REWITALIZACJA SIECI OŚWIETLENIOWEJ W PARKU IM. ŻEROMSKIEGO – II ETAP I PRZY TEATRZE POLSKIM 2007-02-05 10:05 -
REWITALIZACJA SIECI OŚWIETLENIOWEJ W PARKU ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE - I etap 2007-01-23 11:19 -
POZYSKANIE, ZRYWKA DREWNA ORAZ MELIORACJE AGROTECHNICZNE W RAMACH CIĘĆ RĘBNYCH I PIELĘGNACYJNYCH W LEŚNICTWACH DĄBIE I GŁĘBOKIE (podziale na części) 2007-01-11 07:57 -
ZAGOSPODAROWANIE LASU W ZAKRESIE HODOWLI LASU, OCHRONY ZASADNICZEJ, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, MELIORACJI AGROTECHNICZNEJ, ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO W LEŚNICTWACH GŁĘBOKIE I DĄBIE 2007-01-10 14:47 -
DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 2007-01-05 14:22 -
OCHRONA KĄPIELISK MIEJSKICH, TEATRU LETNIEGO WRAZ Z RZEŹBĄ PTAKI ORAZ OBIEKTÓW WYDZIAŁU LASÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2006-12-14 14:51 -
KOMPLEKSOWA OBSLUGA KABIN SANITARNYCH ORAZ TOALETY PUBLICZNEJ (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2006-12-14 11:05 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. "REMONT BASENU OSIEDLOWEGO PAPROTKA PRZY UL. PAPROCI W SZCZECINIE" 2006-12-14 08:04 -
SUKCESYWNA DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE (w podziale na części) 2006-12-07 11:47 -
PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2006-12-06 12:04 -
REWITALIZACJA ALEJEK W PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - WGŁĘBNIK 2006-12-06 10:18 -
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SKRZYDLE ZACHODNIM BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2006-11-30 09:30 -
OPRÓŻNIENIE BASENU P.POŻ. W PARKU KASPROWICZA Z WODY I ZALEGAJACYCH ZANIECZYSZCZEŃ 2006-11-28 10:26 -
ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW (w podziale na części) 2006-11-24 13:27 -
WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - NA ODCINKU PRZY UL. MIESZKA I - PRZĘSŁA 1-20 2006-11-14 09:11 -
II PRZEBUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ NA TERENIE WYDZIAŁU LASÓW PRZY UL. MIODOWEJ 3 W SZCZECINIE 2006-11-10 14:32 -
DOSTAWA NOTEBOOKA, PIĘCIU ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKARKI ATRAMENTOWEJ I DRUKARKI LASEROWEJ 2006-11-10 10:23 -
NAPRAWA BOKSÓW WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2006-11-03 14:11 -
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DO PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE 2006-11-02 13:13 -
II REWITALIZACJA ALEJEK W PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - WGŁĘGNIK 2006-11-02 08:16 -
PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻY LEŚNEJ - PRZYZIEMIE ORAZ BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 1A W SZCZECINIE 2006-10-30 13:06 -
II - ZZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEJ / UL. BOTANICZNEJ 2006-10-26 13:51 -
II - WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU NA WYSPIE GRODZKIEJ W SZCZECINIE 2006-10-25 12:02 -
NAPRAWA I WYMIANA KRAT W BYŁYCH BOKSACH KWARANTANNOWYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2006-10-23 14:49 -
II - BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU BRODOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - OBWÓD 4 i 5 2006-10-20 14:28 -
OPRACOWANIE KONCEPCJI PN. "RENATURYZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH WRAZ Z CIEKAMI W LASKU ARKOŃSKIM" 2006-10-20 13:48 -
DOSTAWA SAMOCHODU DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE 2006-10-20 13:11 -
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ KOSZY NA ŚMIECI DO PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2006-10-20 12:30 -
REWITALIZACJA ALEJEK W PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - WGŁĘBNIK 2006-10-20 12:00 -
PRZEBUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ NA TERENIE WYDZIAŁU LASÓW PRZY UL. MIODOWEJ 3 W SZCZECINIE 2006-10-16 13:28 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. DABROWSKIEJ / UL. BOTANICZNEJ 2006-10-16 12:28 -
WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU NA WYSPIE GRODZKIEJ W SZCZECINIE 2006-10-16 09:37 -
II - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - KOSZTORYSOWEJ PN. REMONT BASENU OSIEDLOWEGO PAPROTKA PRZY UL. PAPROCI W SZCZECINIE 2006-10-13 14:31 -
POWIĘKSZENIE KWATER GRZEBALNYCH NR 94 I 95 NA DZIAŁCE NR 13/5 I 13/6 Z OBRĘBU 2136 POGODNO PRZY UL. MIESZKA I W SZCZECINIE 2006-10-11 10:13 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚCIANY URNOWEJ NA CMENTARZU CENTRALNYM 2006-10-11 08:34 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH PRZY TEATRZE LETNIM W SZCZECINIE 2006-10-06 11:45 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JELENIEGO STAWU - ETAP I 2006-10-05 14:07 -
OPRACOWANIE KONCEPCJI PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD POCHÓWKI NA CMENTARZU CENTRALNYM PRZY UL. MIESZKA I - DZ. 15 OBRĘB 2136" ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2006-10-05 12:03 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENTARZA W WIELGOWIE POD POCHÓWKI 2006-10-05 11:40 -
PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON II 2006-10-05 10:09 -
PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON IV 2006-10-05 10:04 -
WYKONANIE SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH, PODLEWANIE NASADZEŃ ORAZ ZRASZANIE ALEJEK NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN W CZASIE SUSZY 2006-10-05 10:00 -
WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2006-10-03 08:13 -
BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU BRODOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - OBWÓD 4 I 5 2006-10-03 07:55 -
II - WYKONANIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPŁYWEM WÓD OPADOWYCH POWODUJĄCYCH ZALEWANIE KWATERY DZIECIĘCEJ NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2006-10-02 14:51 -
BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW 2006-09-29 10:38 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PN. „PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DLA KAPLICY GŁÓWNEJ NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2006-09-28 09:10 -
BUDOWA OŚWIETLENIA ZIELEŃCA PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO W SZCZECINIE 2006-09-28 08:45 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PN. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU IM. F. CHOPINA PRZY UL. WIOSNY LUDÓW" 2006-09-28 08:28 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PN. „REMONT BASENU OSIEDLOWEGO PAPROTKA 2006-09-25 11:57 -
II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OCZKU WODNYM W PŁONI - UL. UCZNIOWSKA-KOŁBACKA 2006-09-21 13:24 -
WYKONANIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPŁYWEM WÓD OPADOWYCH POWODUJĄCYCH ZALEWANIE KWATERY DZIECIĘCEJ NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2006-09-19 12:11 -
ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. ZAMKNIĘTEJ W SZCZECINIE 2006-09-19 07:40 -
PRZEBUDOWA PODSCENIA TEATRU LETNIEGO W SZCZECINIE 2006-09-14 13:59 -
II OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. "REMONT ZIELEŃCA JASNE BŁONIA W SZCZECINIE" 2006-09-14 11:43 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA "REMONT POMNIKA BRATERSTWA BRONI ORAZ KWATER WOJENNYCH WRAZ Z OTOCZENIEM" 2006-09-14 11:13 -
II - Restytucja Kwatery Pionierów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 2006-09-14 10:36 -
II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU MIASTECZKA REKREACYJNEGO PRZY UL. KU SŁOŃCU, KASPRZAKA I LITWINOWICZA W SZCZECINIE 2006-09-13 14:05 -
BUDOWA LAPIDARIUM NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2006-09-13 13:42 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE 2006-09-06 14:29 -
BUDOWA MINIPARKU PRZY UL. ROMERA W SZCZECINIE 2006-08-31 14:28 -
WYKONANIE LEŚNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z REMONTEM DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO W DĄBIU 2006-08-31 13:50 -
REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH W SKRZYDLE ZACHODNIM BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2006-08-31 13:36 -
WYKONANIE PRAC REMONTOWO-NAPRAWCZYCH NABRZEŻA BULWAR ELBLĄSKI W SZCZECINIE 2006-08-31 13:27 -
WYKONANIE PRAC REMONTOWO-NAPRAWCZYCH NABRZEŻA BULWAR GDAŃSKI W SZCZECINIE 2006-08-31 13:22 -
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH PARKÓW I ZIELEŃCÓW W REJONIE III 2006-08-30 11:15 -
„UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH PARKÓW I ZIELEŃCÓW W SZCZECINIE (w podziale na części) 2006-08-30 11:08 -
„ZAGOSPODAROWANIE TERENU MIASTECZKA REKREACYJNEGO PRZY UL. KU SŁOŃCU, KASPRZAKA I LITWINOWICZA W SZCZECINIE” 2006-08-25 12:03 -
"REMONT WYBIEGÓW DLA PSÓW W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE" 2006-08-24 14:49 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. "REMONT ZIELEŃCA JASNE BŁONIA W SZCZECINIE" 2006-08-24 14:48 -
WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH - NAPRAWCZYCH NABRZEŻA BULWAR ELBLĄSKI 2006-08-24 13:51 -
PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI)" 2006-08-23 15:14 -
DOSTAWA SAMOCHODU DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2006-08-18 10:55 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY OCZKU WODNYM W PŁONI - UL. UCZNIOWSKA-KOŁBACKA 2006-08-17 15:34 -
RESTYTUCJA KWATERY PIONIERÓW NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2006-08-04 12:47 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELEŃCA PRZY UL. KRZEMIENNEJ 2006-08-04 12:45 -
REGULACJA STRUMIENIA CHOJNÓWKA W SZCZECINIE 2006-08-04 12:43 -
ADAPTACJA NABRZEŻY MIEJSKICH NA POTRZEBY REGAT 2007 - OCZYSZCZENIE DNA Z ZALEGAJĄCYCH PRZESZKÓD PRZY NABRZEŻACH MIEJSKICH 2006-08-03 15:09 -
WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH - NAPRAWCZYCH NABRZEŻA BULWAR ELBLĄSKI 2006-08-03 15:07 -
ODTWORZENIE TERENU DAWNEGO OGRODU RÓŻANEGO 2006-08-01 14:59 -
"ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY 2006-07-28 14:46 -
BUDOWA PLACYKÓW POD POJEMNIKI NA SORTOWANE ODPADY 2006-07-24 14:26 -
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PRZEBUDOWA NABRZEŻA BULWAR NADODRZAŃSKI 2006-07-20 13:50 -
"REMONT BASENU OSIEDLOWEGO PAPROTKA PRZY UL. PAPROCI W SZCZECINIE" 2006-07-14 13:32 -
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLANY LEŚNEJ PRZY JEZIORZE SZMARAGDOWYM NA MIEJSCE WYPOCZYNKU WRAZ Z WYBIEGIEM DLA PSÓW" 2006-07-14 13:29 -
"PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU NA TERENIE PARKU ARKOŃSKIEGO W SZCZECINIE" 2006-07-14 10:42 -
"WYKONANIE PRZEGLĄDU 5 - LETNIEGO NABRZEŻA BULWAR BENIOWSKIEGO ORAZ PRZEGLĄDU ROCZNEGO POZOSTAŁYCH NABRZEŻY" 2006-07-13 10:44 -
"REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SKRZYDLE ZACHODNIM BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE" 2006-07-13 10:41 -
"DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK W PARKU IM. STANISŁAWA ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE" 2006-07-10 10:28 -