herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania "Remont i przebudowa nabrzeża Bulwar Gdyński" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Arkadiusz Ulicki 2006-03-08 14:59:39
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Światowida i ul. Grobla Arkadiusz Ulicki 2006-03-08 14:58:37
Wykonanie specjalistycznego przeglądu technicznego obiektów przynależnych do Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie Arkadiusz Ulicki 2006-03-08 12:47:49
Wykonanie naprawy elementów dachu w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - skrzydło prawe Arkadiusz Ulicki 2006-03-08 12:35:17
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno - melioracyjnych oraz obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2006-03-06 11:54:06
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy Placu Kościuszki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Arkadiusz Ulicki 2006-03-03 14:15:26
Opracowanie projektu zagospodarowania terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy Placu Kościuszki wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-03-03 14:13:53
Informacja z naboru - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-02-28 15:33:11
Budowa mini parku przy ul. Romera w Szczecinie - I etap Arkadiusz Ulicki 2006-02-24 10:03:58
Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecine Arkadiusz Ulicki 2006-02-16 11:21:52
Remont strumienia Niedźwiedzianka Arkadiusz Ulicki 2006-02-06 13:25:35
Remont strumienia Niedźwiedzianka - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-02-06 10:22:28
Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych dla Schroniska dla Bezdomnych Ziwerząt w Szczecinie Arkadiusz Ulicki 2006-02-02 13:14:51
Budowa mini parku przy ul. Romera - I etap Arkadiusz Ulicki 2006-02-02 13:13:09
Ogłoszenie - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-02-02 09:38:11
przetargi 2006-wyniki Arkadiusz Ulicki 2006-02-02 09:34:39
Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2006-01-12 11:54:10
przetargi 2006 Arkadiusz Ulicki 2006-01-12 09:00:06
Rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (ponowna ocena ofert) Arkadiusz Ulicki 2006-01-04 11:10:46
Dostawa paliw dla Zakładu Usług Komunalnych Arkadiusz Ulicki 2006-01-02 12:45:38
Zagospodarowanie lasu w zakresie hodowli lasu, ochrony zasadniczej, ochrony przeciwpożarowej, melioracji agrotechnicznych, zagospodarowania turystycznego w Leśnictwach Głębokie i Dąbie Arkadiusz Ulicki 2005-12-28 12:43:59
Odbiór, transport i utylizacja odpadów (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2005-12-23 11:55:00
Rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Arkadiusz Ulicki 2005-12-22 11:18:50
Ogłoszenie - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2005-12-22 08:58:50
Ogłoszenie - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2005-12-22 08:58:34
Serwis i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych Miasta Szczecina oraz toalety publicznej przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2005-12-21 10:37:35
Pozyskanie drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz zrywka drewna w drzewostanach Leśnictwa Głębokie i Dąbie (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2005-12-21 10:37:19
Dostawa paliw dla Zakladu Usług Komunalnych Arkadiusz Ulicki 2005-12-14 12:14:15
Odbiór, transport i utylizacja odpadów (w podziale na części) - przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert Arkadiusz Ulicki 2005-12-14 08:45:22
Rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Arkadiusz Ulicki 2005-11-29 14:29:15
Rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2005-11-29 14:28:23
Pozyskanie drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz zrywka drewna w drzewostanach Leśnictwa Głębokie i Dąbie (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2005-11-25 15:05:28
Odbiór, transport i utylizacja odpadów (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2005-11-25 14:44:47
Zagospodarowanie lasu w zakresie hodowli lasu, ochrony zasadniczej, ochrony przeciwpożarowej, melioracji agrotechnicznych, zagospodarowania turystycznego w Leśnictwach Głębokie i Dąbie Arkadiusz Ulicki 2005-11-25 14:44:16
Serwis i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych Miasta Szczecina oraz toalety publicznej przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie (w popdziale na części) Arkadiusz Ulicki 2005-11-25 14:43:44
Remont i adaptacja pomieszczeń w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego - roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne Arkadiusz Ulicki 2005-11-25 14:42:30
Dostawa wraz z montażem mebli i sprzętu AGD dla potrzeb Teatru Letniego Arkadiusz Ulicki 2005-11-23 12:47:37
Oferta pracy - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2005-11-23 12:17:33
Remont i adaptacja pomieszczeń w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego - roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne (przedłużenie terminów skladania i otwarcia ofert) Arkadiusz Ulicki 2005-11-23 09:40:04
Wykonanie bieżącej konserwacji alejek i placyków na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie Arkadiusz Ulicki 2005-11-22 12:31:20