Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wykonanie prac związanych z otwarciem i zamknięciem fontann miejskich i poidełek, utrzymanie ich w stałej sprawności technicznej oraz dozór fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych 2023-05-22 10:25 Po terminie składania ofert
Bieżąca obsługa i wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2022-12-16 14:21 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon IV 2022-12-08 12:23 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon V 2022-12-01 14:39 Po terminie składania ofert
Remont kapitalny pieca kremacyjnego nr 1 w Krematorium na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 2022-10-21 09:34 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej otwartych fontann miejskich i poidełek, zamknięciem fontann i poidełek oraz dozór i utrzymanie w czystości wszystkich fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych 2022-07-15 11:29 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac związanych z otwarciem dziewięciu fontann, utrzymanie ich w stałej sprawności technicznej oraz dozór i utrzymanie w czystości wszystkich fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w administracji Zakładu Usług Komunalnych 2022-05-31 08:54 Po terminie składania ofert
Bieżąca obsługa i wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2021-12-22 13:29 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon II 2021-10-18 12:48 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon III 2021-10-08 11:17 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon II 2021-09-24 10:08 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon I 2021-09-24 08:44 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie- rejon IV 2021-09-21 13:53 Po terminie składania ofert
Koszenie powierzchni trawnikowych na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie - rejon II 2021-07-13 11:44 Po terminie składania ofert
Pielęgnacja i wycinki drzew i krzewów na terenach Gminy Miasto Szczecin 2021-02-19 12:52 Po terminie składania ofert
Bieżąca obsługa i wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2021-02-19 12:09 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon V 2021-02-19 11:42 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon I 2021-02-17 11:54 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Centralnego Szczecinie 2021-02-15 15:09 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon III 2020-11-23 09:19 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon IV 2020-11-06 08:13 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon IV 2020-06-03 14:16 Po terminie składania ofert
Przyłączenie do sieci ciepłowniczej trzech obiektów przy ul. Ku Słońcu 125A w Szczecinie 2020-02-28 09:58 Po terminie składania ofert
Bieżąca obsługa i wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2020-02-17 12:06 Po terminie składania ofert
Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie - etap II 2019-07-24 08:28 Po terminie składania ofert
Budowa skweru im. Misia Wojtka w Szczecinie - etap II 2019-04-15 15:26 Po terminie składania ofert
Eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin 2019-03-28 08:22 Po terminie składania ofert
Bieżąca obsługa i wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2019-03-26 13:29 Po terminie składania ofert
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie 2019-01-14 09:34 Po terminie składania ofert
Budowa schodów terenowych pomiędzy ul. Falskiego i ul. Korczaka w Szczecinie 2019-01-02 08:17 Po terminie składania ofert
BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH POMIĘDZY UL. FALSKIEGO I UL. KORCZAKA W SZCZECINIE 2018-10-18 10:59 Po terminie składania ofert
REWITALIZACJA AMFITEATRU W ŻYDOWCACH - ETAP I 2018-09-17 12:17 Po terminie składania ofert
Remont boiska w Parku Wszystkich Dzieci przy ul. Warsztatowej i ul. Włókienniczej w Szczecinie 2018-08-31 11:17 Po terminie składania ofert
BUDOWA PARKU WOLNOŚCI W SZCZECINIE - ETAP II 2018-07-09 13:11 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2018-03-15 12:28 Po terminie składania ofert
Remont boiska w Parku Wszystkich Dzieci przy ul. Warsztatowej i ul. Włókienniczej w Szczecinie 2017-08-25 14:44 Po terminie składania ofert
"Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Centralnego w Szczecinie" - 3. zamówienie uzupełniające 2014-06-02 13:42 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon I (zamówienie uzupełniające) 2014-05-27 14:43 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon III (zamówienie uzupełniające) 2014-05-27 14:08 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon V (zamówienie uzupełniające) 2014-05-20 15:03 Po terminie składania ofert
"Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Centralnego w Szczecinie" - 2. zamówienie uzupełniające 2014-04-25 13:37 Po terminie składania ofert
Dostawa gazu ziemnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (w podziale na części) 2014-02-27 11:10 Po terminie składania ofert
"Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Centralnego w Szczecinie" - zamówienie uzupełniające 2014-02-06 14:51 Po terminie składania ofert
Konserwacja oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych 2014-01-14 10:58 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac zabezpieczających plac budowy inwestycji pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - branża sanitarna 2013-12-17 14:11 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac zabezpieczających plac budowy inwestycji pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - branża elektryczna 2013-12-10 13:05 Po terminie składania ofert
Wykonanie prac zabezpieczających plac budowy inwestycji pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - prace ogólnobudowlane 2013-12-10 12:53 Po terminie składania ofert
Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawie z powództwa konsorcjum: ERBUD S.A. i Zakład Inżynieryjno - Budowlany Jerzy Niedośpiał przeciwko Gminie Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych o zapłatę oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego 2013-08-09 14:34 Po terminie składania ofert
Remont konstrukcji górnego tarasu przy fontannie na Wałach Chrobrego w Szczecinie - zamowienie dodatkowe 2013-04-10 12:41 Po terminie składania ofert
Dostawa gazu ziemnego do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie 2013-03-04 08:45 Po terminie składania ofert
Konserwacja oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych 2013-01-11 11:39 Po terminie składania ofert
Demontaż oraz odbiór, transport i unieszkodliwanie materiałów izolacyjnych (17 06 01) i konstrukcyjnych (17 06 05) zawierajacych azbest, z terenu Gminy Miasto Szczecin 2012-11-09 11:42 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon III - 1. zamówienie uzupełniające 2012-10-26 15:58 Po terminie składania ofert
Konserwacja i utrzymanie zieleni na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie o powierzchni 166,53 ha (zamówienie uzupełniające) 2012-10-17 09:34 Po terminie składania ofert
Remont kanału cieku Osówka na terenie przebudowywanego kąpieliska Arkonka w Szczecinie, na odcinku od istniejącej studni d4/D3 do istniejącej studni d10/D5B - I zamówienie uzupełniające 2012-07-24 11:42 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2012-02-13 10:32 Po terminie składania ofert
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - zamówienie uzupełniające do zadania WT/R/8/I/2010 2011-11-03 10:21 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2011-01-17 09:20 Po terminie składania ofert
Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Promenada z widokiem na Odrę przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Piastowski 2010-12-28 10:52 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W REJONIE III - PLAC TOBRUCKI 2010-07-16 11:10 Po terminie składania ofert
SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - CZĘŚĆ I 2010-07-06 08:40 Po terminie składania ofert
ZAPEWNIENIE OBSADY RATOWNIKÓW NA SZCZECIŃSKICH KĄPIELISKACH MIEJSKICH W SEZONIE 2010 R. 2010-05-19 10:32 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W REJONIE VII 2010-03-24 09:21 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W REJONIE V 2010-03-24 09:03 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W REJONIE IV 2010-03-24 08:40 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W REJONIE I 2010-03-24 08:28 Po terminie składania ofert
OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO, ZASTĘPSTW PROCESOWYCH W SPRAWACH SĄDOWYCH, W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM ORAZ NADZÓR PRAWNY NAD EGZEKUCJĄ NALEŻNOSCI ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 2010-03-10 14:07 Po terminie składania ofert
ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLIC RELATIONS WSPOMAGAJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W JEGO OTOCZENIU 2010-02-11 12:36 Po terminie składania ofert
WYKONYWANIE USŁUG KONSERWACJI OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 2010-02-11 12:08 Po terminie składania ofert
OCHRONA WYSPY BIELAWA 2010-02-11 11:53 Po terminie składania ofert
OCHRONA NABRZEŻA STARÓWKA 2010-02-11 11:34 Po terminie składania ofert
ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2010-01-06 10:33 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE V - zamówienie uzupełniające 2009-09-17 13:34 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE III - zamówienie uzupełniające 2009-09-17 13:10 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE I - zamówienie uzupełniające 2009-09-17 12:42 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE VI - zamówienie uzupełniające 2009-09-14 11:01 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE IV - zamówienie uzupełniające 2009-09-14 09:53 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENIE W SZCZECINIE W REJONIE II - zamówienie uzupełniające 2009-09-14 09:13 Po terminie składania ofert
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO DZIEŁA PN. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2009-07-15 14:02 Po terminie składania ofert
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W SEZONIE 2009 R. 2009-06-01 07:39 Po terminie składania ofert
ZAPEWNIENIE OBSADY RATOWNIKÓW NA SZCZECIŃSKICH KĄPIELISKACH MIEJSKICH ARKONKA, GŁĘBOKIE, DĄBIE I DZIEWOKLICZ W SEZONIE 2009 R. 2009-05-18 12:45 Po terminie składania ofert
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NA WYSPĘ BIELAWA W SZCZECINIE 2009-04-17 14:41 Po terminie składania ofert
OCHRONA NABRZEŻA STARÓWKA WRAZ Z POSADOWIONYMI NA JEGO GRUNCIE BUDYNKAMI I BUDOWLAMI 2009-02-23 14:02 Po terminie składania ofert
OBSŁUGA PRAWNA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W 2009 R. 2009-02-12 08:05 Po terminie składania ofert
OCHRONA WYSPY BIELAWA WRAZ Z CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA WYSPIE 2009-02-10 10:41 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 2009-02-02 12:25 Po terminie składania ofert
OCHRONA PLACU BUDOWY PRZYSZŁEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2009-01-29 08:19 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE II - zamówienie uzupełniające 2009-01-13 09:56 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECNIE W REJONIE III - DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-12-15 12:03 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE I - PIERWSZE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-12-15 11:52 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE III - PIERWSZE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-12-15 11:51 Po terminie składania ofert
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE I - DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-12-15 11:48 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH (ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE) - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-11-28 12:18 Po terminie składania ofert
REMONT SZALETU MIEJSKIEGO PRZY UL. WŁOŚCIAŃSKIEJ 1 W SZCZECINIE 2008-11-17 11:04 Po terminie składania ofert
Obsługa prawna Zakładu Usług Komunalnych w okresie od 1.08.2008 r. do 31.12.2008 r. 2008-08-11 09:18 Po terminie składania ofert
ZAPEWNIENIE OBSADY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKU KASJERÓW W KASACH NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W SEZONIE 2008 R. 2008-06-13 11:23 Po terminie składania ofert
ZAPEWNIENIE OBSADY RATOWNIKÓW NA SZCZECIŃSKICH KĄPIELISKACH W SEZONIE 2008 R. 2008-06-04 09:44 Po terminie składania ofert
WYKONYWANIE USŁUG KONSERWACJI OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 2008-04-11 14:07 Po terminie składania ofert
OBSŁUGA PRAWNA W 2008 R. - II 2008-01-10 11:23 Po terminie składania ofert
OBSŁUGA PRAWNA W 2008 ROKU - I 2008-01-10 11:08 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON III (DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2007-11-22 13:49 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON II (DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2007-11-22 13:28 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON IV (DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2007-11-22 13:18 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON IV (pierwsze zamówienie uzupełniające) 2007-10-17 10:59 Po terminie składania ofert
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE - REJON II (pierwsze zamówienie uzupełniające) 2007-10-17 10:13 Po terminie składania ofert