herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH POMIĘDZY UL. FALSKIEGO I UL. KORCZAKA W SZCZECINIE 2018-10-18 10:59 Zakończone
REWITALIZACJA AMFITEATRU W ŻYDOWCACH - ETAP I 2018-09-17 12:17 Zakończone
Remont boiska w Parku Wszystkich Dzieci przy ul. Warsztatowej i ul. Włókienniczej w Szczecinie 2018-08-31 11:17 Zakończone
BUDOWA PARKU WOLNOŚCI W SZCZECINIE - ETAP II 2018-07-09 13:11 Zakończone
Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2018-03-15 12:28 Zakończone
Remont boiska w Parku Wszystkich Dzieci przy ul. Warsztatowej i ul. Włókienniczej w Szczecinie 2017-08-25 14:44 -
"Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Centralnego w Szczecinie" - 3. zamówienie uzupełniające 2014-06-02 13:42 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon I (zamówienie uzupełniające) 2014-05-27 14:43 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon III (zamówienie uzupełniające) 2014-05-27 14:08 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon V (zamówienie uzupełniające) 2014-05-20 15:03 Zakończone
"Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Centralnego w Szczecinie" - 2. zamówienie uzupełniające 2014-04-25 13:37 Zakończone
Dostawa gazu ziemnego dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (w podziale na części) 2014-02-27 11:10 Zakończone
"Zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Centralnego w Szczecinie" - zamówienie uzupełniające 2014-02-06 14:51 Zakończone
Konserwacja oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych 2014-01-14 10:58 Zakończone
Wykonanie prac zabezpieczających plac budowy inwestycji pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - branża sanitarna 2013-12-17 14:11 Zakończone
Wykonanie prac zabezpieczających plac budowy inwestycji pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - branża elektryczna 2013-12-10 13:05 Zakończone
Wykonanie prac zabezpieczających plac budowy inwestycji pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji - prace ogólnobudowlane 2013-12-10 12:53 Zakończone
Usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi w sprawie z powództwa konsorcjum: ERBUD S.A. i Zakład Inżynieryjno - Budowlany Jerzy Niedośpiał przeciwko Gminie Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych o zapłatę oraz doradztwo prawne w zakresie zastępstwa procesowego 2013-08-09 14:34 Zakończone
Remont konstrukcji górnego tarasu przy fontannie na Wałach Chrobrego w Szczecinie - zamowienie dodatkowe 2013-04-10 12:41 Zakończone
Dostawa gazu ziemnego do Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie 2013-03-04 08:45 Zakończone
Konserwacja oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych 2013-01-11 11:39 Zakończone
Demontaż oraz odbiór, transport i unieszkodliwanie materiałów izolacyjnych (17 06 01) i konstrukcyjnych (17 06 05) zawierajacych azbest, z terenu Gminy Miasto Szczecin 2012-11-09 11:42 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie - rejon III - 1. zamówienie uzupełniające 2012-10-26 15:58 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie zieleni na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie o powierzchni 166,53 ha (zamówienie uzupełniające) 2012-10-17 09:34 Zakończone
Remont kanału cieku Osówka na terenie przebudowywanego kąpieliska Arkonka w Szczecinie, na odcinku od istniejącej studni d4/D3 do istniejącej studni d10/D5B - I zamówienie uzupełniające 2012-07-24 11:42 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2012-02-13 10:32 Zakończone
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - zamówienie uzupełniające do zadania WT/R/8/I/2010 2011-11-03 10:21 Zakończone
Wykonywanie usług konserwacji oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zamawiającego 2011-01-17 09:20 Zakończone
Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Promenada z widokiem na Odrę przebudowa szczecińskich bulwarów - Bulwar Piastowski 2010-12-28 10:52 Zakończone
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W REJONIE III - PLAC TOBRUCKI 2010-07-16 11:10 Zakończone
SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - CZĘŚĆ I 2010-07-06 08:40 Zakończone
ZAPEWNIENIE OBSADY RATOWNIKÓW NA SZCZECIŃSKICH KĄPIELISKACH MIEJSKICH W SEZONIE 2010 R. 2010-05-19 10:32 Zakończone
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W REJONIE VII 2010-03-24 09:21 Zakończone
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W REJONIE V 2010-03-24 09:03 Zakończone
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W REJONIE IV 2010-03-24 08:40 Zakończone
UTRZYMANIE I PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W REJONIE I 2010-03-24 08:28 Zakończone
OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE DORADZTWA PRAWNEGO, ZASTĘPSTW PROCESOWYCH W SPRAWACH SĄDOWYCH, W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM ORAZ NADZÓR PRAWNY NAD EGZEKUCJĄ NALEŻNOSCI ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 2010-03-10 14:07 Zakończone
ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLIC RELATIONS WSPOMAGAJĄCYCH KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W JEGO OTOCZENIU 2010-02-11 12:36 Zakończone
WYKONYWANIE USŁUG KONSERWACJI OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 2010-02-11 12:08 Zakończone
OCHRONA WYSPY BIELAWA 2010-02-11 11:53 Zakończone
OCHRONA NABRZEŻA STARÓWKA 2010-02-11 11:34 Zakończone
ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2010-01-06 10:33 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE V - zamówienie uzupełniające 2009-09-17 13:34 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE III - zamówienie uzupełniające 2009-09-17 13:10 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE I - zamówienie uzupełniające 2009-09-17 12:42 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE VI - zamówienie uzupełniające 2009-09-14 11:01 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE IV - zamówienie uzupełniające 2009-09-14 09:53 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENIE W SZCZECINIE W REJONIE II - zamówienie uzupełniające 2009-09-14 09:13 Zakończone
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO DZIEŁA PN. DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA DLA ZADANIA PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2009-07-15 14:02 Zakończone
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W SEZONIE 2009 R. 2009-06-01 07:39 Zakończone
ZAPEWNIENIE OBSADY RATOWNIKÓW NA SZCZECIŃSKICH KĄPIELISKACH MIEJSKICH ARKONKA, GŁĘBOKIE, DĄBIE I DZIEWOKLICZ W SEZONIE 2009 R. 2009-05-18 12:45 Zakończone
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NA WYSPĘ BIELAWA W SZCZECINIE 2009-04-17 14:41 Zakończone
OCHRONA NABRZEŻA STARÓWKA WRAZ Z POSADOWIONYMI NA JEGO GRUNCIE BUDYNKAMI I BUDOWLAMI 2009-02-23 14:02 Zakończone
OBSŁUGA PRAWNA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W 2009 R. 2009-02-12 08:05 Zakończone
OCHRONA WYSPY BIELAWA WRAZ Z CAŁĄ INFRASTRUKTURĄ I OBIEKTAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA WYSPIE 2009-02-10 10:41 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 2009-02-02 12:25 Zakończone
OCHRONA PLACU BUDOWY PRZYSZŁEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2009-01-29 08:19 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE II - zamówienie uzupełniające 2009-01-13 09:56 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECNIE W REJONIE III - DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-12-15 12:03 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE I - PIERWSZE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-12-15 11:52 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE III - PIERWSZE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-12-15 11:51 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI W SZCZECINIE W REJONIE I - DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-12-15 11:48 Zakończone
UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH (ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE) - ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE 2008-11-28 12:18 Zakończone
REMONT SZALETU MIEJSKIEGO PRZY UL. WŁOŚCIAŃSKIEJ 1 W SZCZECINIE 2008-11-17 11:04 Zakończone
Obsługa prawna Zakładu Usług Komunalnych w okresie od 1.08.2008 r. do 31.12.2008 r. 2008-08-11 09:18 Zakończone
ZAPEWNIENIE OBSADY PRACOWNIKÓW NA STANOWISKU KASJERÓW W KASACH NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W SEZONIE 2008 R. 2008-06-13 11:23 -
ZAPEWNIENIE OBSADY RATOWNIKÓW NA SZCZECIŃSKICH KĄPIELISKACH W SEZONIE 2008 R. 2008-06-04 09:44 -
WYKONYWANIE USŁUG KONSERWACJI OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 2008-04-11 14:07 -
OBSŁUGA PRAWNA W 2008 R. - II 2008-01-10 11:23 -
OBSŁUGA PRAWNA W 2008 ROKU - I 2008-01-10 11:08 -
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON III (DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2007-11-22 13:49 -
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON II (DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2007-11-22 13:28 -
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON IV (DRUGIE ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE) 2007-11-22 13:18 -
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON IV (pierwsze zamówienie uzupełniające) 2007-10-17 10:59 -
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE - REJON II (pierwsze zamówienie uzupełniające) 2007-10-17 10:13 -