Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
LISTA KANDYDATÓW - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-11-17 16:14:50
Ogłoszenie o naborze - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-11-17 16:14:33
INFORMACJA O WYNIKU NABORU - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-11-17 16:14:31
Ogłoszenie - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-11-17 16:14:30
WYKONANIE REMONTU OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - NA ODCINKU PRZY UL. MIESZKA I - PRZĘSŁA 1-20 Arkadiusz Ulicki 2006-11-14 09:11:22
II PRZEBUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ NA TERENIE WYDZIAŁU LASÓW PRZY UL. MIODOWEJ 3 W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-11-10 14:32:37
DOSTAWA NOTEBOOKA, PIĘCIU ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z OPROGRAMOWANIEM, DRUKARKI ATRAMENTOWEJ I DRUKARKI LASEROWEJ Arkadiusz Ulicki 2006-11-10 10:23:15
NAPRAWA BOKSÓW WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-11-03 14:11:47
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH DO PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-11-02 13:13:55
Ogłoszenie o naborze - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2006-11-02 10:58:57
II REWITALIZACJA ALEJEK W PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - WGŁĘGNIK Arkadiusz Ulicki 2006-11-02 08:16:24
PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻY LEŚNEJ - PRZYZIEMIE ORAZ BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO PRZY UL. ZEGADŁOWICZA 1A W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-30 13:06:59
II - ZZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEJ / UL. BOTANICZNEJ Arkadiusz Ulicki 2006-10-26 13:51:03
II - WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU NA WYSPIE GRODZKIEJ W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-25 12:02:39
NAPRAWA I WYMIANA KRAT W BYŁYCH BOKSACH KWARANTANNOWYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-23 14:49:07
II - BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU BRODOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - OBWÓD 4 i 5 Arkadiusz Ulicki 2006-10-20 14:28:06
OPRACOWANIE KONCEPCJI PN. "RENATURYZACJA ZBIORNIKÓW WODNYCH WRAZ Z CIEKAMI W LASKU ARKOŃSKIM" Arkadiusz Ulicki 2006-10-20 13:48:01
DOSTAWA SAMOCHODU DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-20 13:11:26
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH ORAZ KOSZY NA ŚMIECI DO PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) Arkadiusz Ulicki 2006-10-20 12:30:07
REWITALIZACJA ALEJEK W PARKU IM. ŻEROMSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - WGŁĘBNIK Arkadiusz Ulicki 2006-10-20 12:00:14
PRZEBUDOWA WIATY GOSPODARCZEJ NA TERENIE WYDZIAŁU LASÓW PRZY UL. MIODOWEJ 3 W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-16 13:28:40
ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. DABROWSKIEJ / UL. BOTANICZNEJ Arkadiusz Ulicki 2006-10-16 12:28:11
WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU NA WYSPIE GRODZKIEJ W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-16 09:37:57
II - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - KOSZTORYSOWEJ PN. REMONT BASENU OSIEDLOWEGO PAPROTKA PRZY UL. PAPROCI W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-13 14:31:01
POWIĘKSZENIE KWATER GRZEBALNYCH NR 94 I 95 NA DZIAŁCE NR 13/5 I 13/6 Z OBRĘBU 2136 POGODNO PRZY UL. MIESZKA I W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-11 10:13:22
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚCIANY URNOWEJ NA CMENTARZU CENTRALNYM Arkadiusz Ulicki 2006-10-11 08:34:55
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I REMONT BUDYNKU TOALET PUBLICZNYCH PRZY TEATRZE LETNIM W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-06 11:45:58
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ JELENIEGO STAWU - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2006-10-05 14:07:02
OPRACOWANIE KONCEPCJI PN. "ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD POCHÓWKI NA CMENTARZU CENTRALNYM PRZY UL. MIESZKA I - DZ. 15 OBRĘB 2136" ORAZ OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Arkadiusz Ulicki 2006-10-05 12:03:28
ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENTARZA W WIELGOWIE POD POCHÓWKI Arkadiusz Ulicki 2006-10-05 11:40:09
PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON II Arkadiusz Ulicki 2006-10-05 10:09:49
PIELĘGNACJA I UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE - REJON IV Arkadiusz Ulicki 2006-10-05 10:04:47
WYKONANIE SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH, PODLEWANIE NASADZEŃ ORAZ ZRASZANIE ALEJEK NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN W CZASIE SUSZY Arkadiusz Ulicki 2006-10-05 10:00:42
WYKONANIE BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-03 08:13:49
BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU BRODOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I - OBWÓD 4 I 5 Arkadiusz Ulicki 2006-10-03 07:55:58
II - WYKONANIE ZABEZPIECZENIA PRZED SPŁYWEM WÓD OPADOWYCH POWODUJĄCYCH ZALEWANIE KWATERY DZIECIĘCEJ NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-10-02 14:51:15
BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU PRZY UL. WIOSNY LUDÓW Arkadiusz Ulicki 2006-09-29 10:38:54
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PN. „PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DLA KAPLICY GŁÓWNEJ NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-09-28 09:10:36
BUDOWA OŚWIETLENIA ZIELEŃCA PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2006-09-28 08:45:28
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ PN. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU IM. F. CHOPINA PRZY UL. WIOSNY LUDÓW" Arkadiusz Ulicki 2006-09-28 08:28:38