herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:57:28
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:57:21
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:57:14
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:57:05
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:56:51
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:54:22
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:54:15
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:54:08
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:54:02
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:53:55
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE Joanna Kordecka 2018-02-19 13:53:48
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Zespole Kadrowo-Płacowym Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Krzysztof Trautman 2018-02-16 15:53:24
Informacja o wyniku naboru na stanowisko inspektora w Zespole Kadrowo-Płacowym Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Krzysztof Trautman 2018-02-16 15:48:14
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zieleni - podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy Krzysztof Trautman 2018-02-16 15:29:06
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Joanna Kordecka 2018-02-15 14:02:23
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego marki Jelcz Krzysztof Trautman 2018-02-14 14:08:53
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego marki Jelcz Krzysztof Trautman 2018-02-14 14:08:10
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-02-12 13:05:19
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Technicznym Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Arkadiusz Ulicki 2018-02-09 12:40:03
Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Technicznym Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie Arkadiusz Ulicki 2018-02-09 12:39:36
Arkadiusz Ulicki 2018-02-09 11:54:21
Arkadiusz Ulicki 2018-02-09 11:53:43
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 14:44:47
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 14:43:13
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 13:43:36
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 13:41:05
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 13:40:50
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 13:40:33
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 12:41:55
PRZYJĘCIE I OCZYSZCZENIE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WÓD ODCIEKOWYCH, POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 11:14:13
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 09:23:19
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-02-02 08:39:18
Arkadiusz Ulicki 2018-02-01 09:41:45
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:37:06
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:58
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:46
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:36
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:27
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:12
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:57