herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:47
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:37
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:27
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:14
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:03
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:34:32
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 20:53:20
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 20:53:00
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:05:42
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:05:34
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:50
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:43
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:36
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:26
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:18
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:07
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:47
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:40
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:33
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:26
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:19
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:11
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-25 11:59:29
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWORZONYMI NA OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-24 10:09:06
OPRÓŻNIANIE BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW WÓD ODCIEKOWYCH NA ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU ZE ZRZUTEM TYCH WÓD W PUNKCIE ZLEWNYM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZWiK Sp. z o.o. (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-24 09:18:43
WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-24 08:48:33
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-22 13:53:18
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-22 13:51:18
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY UL. MIODOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-22 10:12:11
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. Arkadiusz Ulicki 2018-01-18 20:26:54
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:06:15
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:05:07
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:04:55
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:04:43
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:04:32
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:03:55
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Specjalista - w pełnym wymiarze czasu pracy Arkadiusz Ulicki 2018-01-16 16:05:31
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Specjalista - w pełnym wymiarze czasu pracy Arkadiusz Ulicki 2018-01-16 16:05:07
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-15 14:52:24
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-15 13:49:28