herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:09:25
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:09:16
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:09:06
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:08:43
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:08:04
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:07:56
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:07:45
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:07:00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:06:50
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 15:06:35
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:04:16
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:04:09
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:04:01
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:03:54
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:03:46
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:03:36
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:03:26
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:03:18
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:03:09
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:03:01
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:02:52
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:02:41
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 14:02:32
Dokończenie zagospodarowania terenu przy ulicy Słowiczej w Szczecinie dz. nr 29/23 obręb 3094 (obrzeża parku Brodowskiego), obszar 1,18 ha-oczyszczanie terenu" Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 13:34:54
Dokończenie zagospodarowania terenu przy ulicy Słowiczej w Szczecinie dz. nr 29/23 obręb 3094 (obrzeża parku Brodowskiego), obszar 1,18 ha-oczyszczanie terenu" Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 13:32:09
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z kosztorysami dla zadania pn.:"Zagospodarowanie parku Tilebeinów przy ulicy Dębogórskiej". Arkadiusz Ulicki 2017-09-19 13:23:43
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO ORAZ GROBOWNICTWA WOJENNEGO I NA TERENIE POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 15:24:56
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO ORAZ GROBOWNICTWA WOJENNEGO I NA TERENIE POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 15:24:26
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 14:54:49
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 14:53:59
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 14:53:18
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 14:52:59
Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości grunotwych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin położonych przy cmentarzach komunalnych Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 11:47:56
Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin położonych przy cmentarzach komunalnych. - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 10:52:17
Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetargi na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin położonych przy cmentarzach komunalnych. - dokument usunięty Arkadiusz Ulicki 2017-09-18 10:51:29
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:"Regulacja stosunków wodnych w Parku Leśnym Arkońskim w Szczecinie. Remont strumienia Osówka na odcinku od traktu Lisia Góra do jeziora Goplana". Arkadiusz Ulicki 2017-09-15 13:12:25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko kierownika w Wydziale Lasów w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie Arkadiusz Ulicki 2017-09-14 15:54:41
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE (nasadzenia) Arkadiusz Ulicki 2017-09-14 15:04:15
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-09-12 14:58:01
UTRZYMANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2017-09-07 12:42:54