herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 13:40:33
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 12:41:55
PRZYJĘCIE I OCZYSZCZENIE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WÓD ODCIEKOWYCH, POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 11:14:13
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-02-08 09:23:19
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-02-02 08:39:18
Arkadiusz Ulicki 2018-02-01 09:41:45
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:37:06
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:58
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:46
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:36
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:27
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:36:12
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:57
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:47
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:37
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:27
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:14
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:35:03
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 21:34:32
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 20:53:20
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA Arkadiusz Ulicki 2018-01-31 20:53:00
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:05:42
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:05:34
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:50
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:43
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:36
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:26
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:18
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:04:07
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:47
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:40
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:33
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:26
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:19
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II Arkadiusz Ulicki 2018-01-26 14:03:11
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-25 11:59:29
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWORZONYMI NA OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-24 10:09:06
OPRÓŻNIANIE BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW WÓD ODCIEKOWYCH NA ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU ZE ZRZUTEM TYCH WÓD W PUNKCIE ZLEWNYM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZWiK Sp. z o.o. (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-24 09:18:43
WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-24 08:48:33
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-22 13:53:18