herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-22 13:51:18
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY UL. MIODOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-22 10:12:11
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r. Arkadiusz Ulicki 2018-01-18 20:26:54
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:06:15
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:05:07
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:04:55
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:04:43
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:04:32
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-17 10:03:55
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Specjalista - w pełnym wymiarze czasu pracy Arkadiusz Ulicki 2018-01-16 16:05:31
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Technicznym - Specjalista - w pełnym wymiarze czasu pracy Arkadiusz Ulicki 2018-01-16 16:05:07
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-15 14:52:24
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-15 13:49:28
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA I W LASACH MIEJSKICH (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 15:03:50
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:27:59
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:27:35
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:22:49
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:22:12
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:22:01
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:21:50
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:21:42
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:21:33
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:21:26
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:21:18
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka Arkadiusz Ulicki 2018-01-12 10:21:09
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:53:35
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:53:27
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:53:18
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:53:11
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:53:01
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:52:49
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:52:39
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:52:27
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:52:19
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:52:12
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:52:05
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 13:50:31
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-10 11:58:28
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-09 14:39:31
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-08 14:52:28