herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-08 14:52:18
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-08 09:26:51
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:14:35
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:14:26
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:14:17
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:14:06
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:13:44
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:13:37
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:13:27
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:13:11
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:13:05
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN Arkadiusz Ulicki 2018-01-05 15:12:54
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-04 14:55:15
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO ORAZ GROBOWNICTWA WOJENNEGO I NA TERENIE POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-03 14:52:02
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Kadrowo-Płacowym - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy Arkadiusz Ulicki 2018-01-02 15:52:54
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Kadrowo-Płacowym - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy Arkadiusz Ulicki 2018-01-02 15:47:21
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Kadrowo-Płacowym - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy Arkadiusz Ulicki 2018-01-02 15:47:09
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2018-01-02 12:29:02
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2018-01-02 10:28:10
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-29 10:41:48
OPRÓŻNIANIE BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW WÓD ODCIEKOWYCH NA ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU ZE ZRZUTEM TYCH WÓD W PUNKCIE ZLEWNYM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZWiK Sp. z o.o. (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-28 14:55:51
WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2017-12-28 12:53:22
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-27 14:08:03
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-27 14:07:51
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-27 14:07:43
WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2017-12-27 12:32:01
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-21 15:42:05
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-21 15:41:57
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-21 15:41:38
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY UL. MIODOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-21 14:19:56
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWORZONYMI NA OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-20 14:28:46
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE Arkadiusz Ulicki 2017-12-20 14:05:07
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-19 13:51:58
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-19 13:48:48
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-18 11:01:41
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-18 11:01:30
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-18 11:01:21
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-18 11:01:09
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-18 11:00:58
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) Arkadiusz Ulicki 2017-12-18 11:00:50