Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (ponowna ocena ofert) 2006-01-04 11:10
dokument Dostawa paliw dla Zakładu Usług Komunalnych 2006-01-02 12:45
dokument Zagospodarowanie lasu w zakresie hodowli lasu, ochrony zasadniczej, ochrony przeciwpożarowej, melioracji agrotechnicznych, zagospodarowania turystycznego w Leśnictwach Głębokie i Dąbie 2005-12-28 12:43
dokument Odbiór, transport i utylizacja odpadów (w podziale na części) 2005-12-23 11:55
dokument Rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 2005-12-22 11:18
dokument Serwis i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych Miasta Szczecina oraz toalety publicznej przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie (w podziale na części) 2005-12-21 10:37
dokument Pozyskanie drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz zrywka drewna w drzewostanach Leśnictwa Głębokie i Dąbie (w podziale na części) 2005-12-21 10:37
dokument Remont i adaptacja pomieszczeń w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego - roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne 2005-11-25 14:42
dokument Dostawa wraz z montażem mebli i sprzętu AGD dla potrzeb Teatru Letniego 2005-11-23 12:47
dokument Wykonanie bieżącej konserwacji alejek i placyków na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie 2005-11-22 12:31
dokument Przebudowa Budynku Straży Leśnej przy ul. Zegadłowicza w Szczecinie 2005-11-21 10:34
dokument Wykonanie naprawy elementów dachu i innych w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - skrzydło prawe 2005-10-31 12:22
dokument Remont pomieszczeń Teatru Letniego 2005-10-27 09:56
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2005-10-26 14:26
dokument Budowa lapidarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie 2005-10-25 14:08
dokument Wykonanie przeglądu 5-letniego nabrzeży miejskich: Bulwar Gdyński, Bulawr Gdański, przyczółek płn. - zach. Mostu Portowego oraz przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży 2005-10-12 13:29
dokument Remont kwatery jeńców belgijskich i polskich na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 2005-10-06 14:14
dokument Remont pomieszczeń Teatru Letniego 2005-09-29 10:03
dokument Budowa ogrodzenia na działce po Agencji Mienia Wojskowego na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2005-09-28 14:34
dokument Ogród Pamięci 2005-09-28 14:14
dokument Wykonanie przeglądu 5-letniego nabrzeży miejskich: Bulwar Gdyński, Bulwar Gdański, przyczółek płn. - zach. Mostu Portowego oraz przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży 2005-09-16 13:57
dokument Budowa ścian urnowych na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2005-09-12 13:19
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa basenów z budową stacji uzdatniania wody na kąpielisku Arkonka w Szczecinie 2005-09-09 14:37
dokument Budowa lapidarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie 2005-09-08 13:13
dokument Remont starej części budynku obejmującego boksy dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie 2005-08-29 15:19
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Remont i przebudowa pomieszczeń wraz z projektem wnętrz w budynku przy ul. Ku Słońcu 125A w Szczecinie 2005-08-29 15:06
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Zagospodarowanie terenu pod lapidarium na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2005-08-25 15:01
dokument Rekonstrukcja rzeźby PTAKI Władysława Hasiora znajdującej sie na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie 2005-08-23 14:51
dokument Koncepcja zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Światowida i ul. Grobla 2005-08-23 14:46
dokument Ogród Pamięci 2005-08-23 14:45
dokument I etap zadania pn. Remont kwatery jeńców belgijskich i polskich na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2005-08-23 14:44
dokument Remont i konserwacja zabytkowego pomnika rodziny MEYER na Cmentarzu Centralnym 2005-08-19 11:32
dokument Wykonanie przeglądu 5 - letniego nabrzeży miejskich: Bulwar Gdyński, Bulwar Gdański, przyczółek pln. - zach. Mostu Portowego oraz przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży 2005-08-19 11:32
dokument Wymiana nietypowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Bramy Glównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2005-08-08 10:29
dokument Wykonanie kwater grzebalnych na dzialce 3/5 z obrębu P po Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie 2005-08-03 09:44
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływajacej na Stawie Brodowskim 2005-08-03 09:43
dokument Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego - ul. Orawska 2005-07-19 12:24
dokument Ogród Pamięci 2005-07-19 09:40
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont ogrodzenia wokół Cmentarza centralnego w Szczecinie” - unieważnienie 2005-07-11 13:47
dokument Remont ścieżek i chodników na Placu Solidarności W Szczecinie - rozstrzygnięcie 2005-07-11 10:18
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim 2005-06-24 14:06
dokument Wykonanie kwater grzebalnych na działce 3/5 z obrębu 2113 P po Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie 2005-06-10 15:00
dokument Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – ul. Orawska 2005-06-06 12:27
dokument Remont ścian basenu dużego i ścianki oddzielającej na kąpielisku Arkonka w Szczecinie 2005-05-04 14:36
dokument Remont fontann w Al. Jedności Narodowej – wymiana okładzin basenów 2005-05-04 14:36
dokument Wykonanie kwater grzebalnych na działce 3/5 z obrębu 2113 P po Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie 2005-04-18 13:20
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim 2005-04-13 16:24
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie zieleńca przy ul. Krzemiennej-Sasiedzkiej oraz terenu wokół oczka wodnego przy ul. Uczniowskiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na bu 2005-04-12 15:08
dokument Dostawa urządzeń zabawowych 2005-03-30 15:11
dokument Pozyskanie i zrywka drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych w Leśnictwach Głębokie i Dąbie (w podziale na części) 2005-02-04 14:48
dokument Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (w podziale na części) 2005-01-12 10:16
dokument Zakup, magazynowanie i sukcesywna dostawa mikroprocesorów podskórnych do znakowania, identyfikacji, rejestracji psów – tzw. „czipów” 2005-01-12 10:16