Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Leasing samochodu dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

„LEASING SAMOCHODU DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE”

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny złotówkowy - oprocentowanie na stałej stopie - samochodu dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.

CPV 34115000-6

 1. Opis samochodu:

typ FORD Transit Connect (VAN) lub inny spełniający poniższe wymagania techniczne:

 1. Rok produkcji 2006, fabrycznie nowy,

 2. Kolor granatowy,

 3. Silnik o pojemności 1700 -1900 cm3,

 4. Moc silnika max. 75 KM,

 5. Rozstaw osi min. 2800 mm,

 6. Ładowność min. 800 kg,

 7. Wysokość przedziału ładunkowego: min 1300 mm,

 8. Dopuszczalna masa całkowita: 2500 kg,

 9. Ilość miejsc siedzących: 2,

 10. Średnica kół: 15”,

 11. Paliwo: olej napędowy,

 12. Centralny zamek sterowany pilotem,

 13. Regulacja wysokości kierownicy,

 14. Poduszka powietrzna kierowcy,

 15. Wspomaganie kierownicy,

 16. Obrotomierz,

 17. Dodatkowe gniazdo zasilania 12V,

 18. System antypoślizgowy: ABS,

 19. Fabryczny Immobililizer,

 20. Wzmocniona karoseria o wysokim stopniu zabezpieczenia przed skutkami kolizji czołowych oraz uderzeń bocznych,

 21. Trójpunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami,

 22. Lusterka boczne z soczewkami eliminującymi martwe pole widzenia,

 23. Przedni zderzak trzyczęściowy,

 24. Drzwi boczne suwane po prawej stronie,

 25. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, otwierana do 180 0 - dzielone w proporcji 50/50,

 26. Oznakowanie samochodu poprzez umieszczenie logo firmy z napisami w trzech miejscach pojazdu ( 2 ściany boczne i ściana tylna).

Wymagania dotyczące przedziału ładunkowego:

 1. Ścianka z oknem - szczelnie oddzielająca przestrzeń ładunkową od przestrzeni pasażerskiej,

 2. Wykładzina PCV przestrzeni ładunkowej: wodoodporna, szybkozmywalna,

 3. Przegroda demontowana ( krata) w połowie długości przestrzeni ładunkowej.

3. Warunki gwarancji i serwisowanie

 1. Gwarancja na pojazd minimum 2 lata bez limitu kilometrów,

 2. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny będzie wykonywany przez ASO (Autoryzowane Stacje Obsługi) oddalone od siedziby zamawiającego do 50 km.

 • Warunki stawiane Wykonawcom:

1. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (według wzoru stanowiącego formularz nr 1); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedną wspólną ofertę cenową;

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego formularz nr 2); w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną;

 4. Oświadczenie dot. podwykonawców (według wzoru stanowiącego formularz nr 3). Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (-om); w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jedno wspólne oświadczenie;

 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców, składających ofertę wspólną, albo do reprezentowania tych wykonawców w postępowaniu
  i zawarcia umowy.

 6. Proponowana treść umowy.

 • Termin realizacji:

36 miesięcy od daty przekazania przedmiotu leasingu

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 28.04.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 15.05.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 28-04-2006 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-04-2006 11:20