Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną przy ul.Pomarańczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ
NA WYKONANIE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ
PRZY UL. POMARAŃCZOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA
NA BUDOWĘ

 • Przedmiot i zakres zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie boiska do gry w piłkę nożną przy ul. Pomarańczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

(CPV 4222000-1)

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

ETAP I:

  1. opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej obejmujące m. in.:

a. uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

b. uzyskanie warunków przyłącza:

- energetycznego,

- wodociągowego,

c. wykonanie wtórnika geodezyjnego,

d. inwentaryzację szczegółową zieleni (1 egz. + CD),

e. projekt budowlany (5 egz. + CD),

f. projekt wykonawczy (% egz. + CD),

g. przedmiar robót (5 egz. + CD),

h. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz. + CD),

i. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (1 egz. + CD),

j. kosztorys inwestorski (2 egz. + CD),

k. wizualizację projektu (1 egz. + CD),

2) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Założenia wyjściowe:

a. nawierzchnia boiska trawiasta,

b. doprowadzenie sieci wodociągowej i zainstalowanie 4 punktów (ujęcia wody bezpowrotnie zużytej) do nawadniania płyty boiska,

 1. zaprojektowanie opaski dookoła płyty boiska szer. 3 m z nawierzchnia przepuszczalną,

 2. zabezpieczenie płyty boiska ogrodzeniem przed niszczeniem nawierzchni,

 3. usytuowanie 3 kontenerów jako szatnie dla 2 drużyn oraz 1 jako magazynu na sprzęt,

 4. usytuowanie na skarpie trybun z betonowych elementów prefabrykowanych od strony

południowej,

 1. zaplanowanie 2 boisk do gry w piłkę siatkową,

 2. zaplanowanie przyłącza energetycznego o mocy 12 KW.

ETAP II:

1) uzyskanie pozwolenia na budowę.

 • Termin realizacji:

Termin wykonania zamówienia - do dnia 15.12.2006 r. odpowiednio w podziale na etapy:

etap I - do dnia 15.10.2006 r.,

etap II - do dnia 15.12.2006 r.

 • Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena - 95 %

2) termin płatności - 5%

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł, od dnia 24.05.2006 r.

 • Oferty można składać do dnia 14.06.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 24-05-2006 14:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2006 14:47