Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Sprzedaż urządzenia - rozdrabniacz Husmann HL 2-1417

 

 

 

 

 

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia: rozdrabniacz Husmann HL 2-1417, rok produkcji 1998. Urządzenie służy rozdrabnianiu wielkogabarytowych niemetalowych odpadów stałych.

Przeznaczone do sprzedaży urządzenie znajduje się na terenie nieczynnego składowiska w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie , Gmina Police k/ Szczecina.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 23.07.2009r do godz. 1500 w zamkniętej i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 24.07.2009r. godz. 1000”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.07.2009r. o godz. 1000 w siedzibie ZUK w sali konferencyjnej.

Cena wywoławcza - 275.872,25zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa zł 25/100).

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w gotówce w wysokości 13.800,00 zł na rachunek bankowy ZUK - Bank PEKAO  S.A I Oddział Szczecin 22 124038131111000043932038 w terminie do dnia 23.07.2009r. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży urządzenia objętego postępowaniem. W przypadku odstąpienia oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wadium przepada.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu urządzenia objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem urządzenia.

Oferta pisemna powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;

2.      zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis wpisu do KRS (aktualne 6 miesięcy).

3.      cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić urządzenie. Cena oferty nie może być niższa od wywoławczej;

4.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

5.      kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium;

Kryterium oceny oferty będzie cena.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pani Jolanty Gałeckiej nr tel. 091-48-57-150 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700 – 1500.  

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 09-07-2009 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 09-07-2009 10:28