Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Opracowanie ekspertyzy i oceny stanu technicznego nabrzeża Wyspy Puckiej

Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie (71-080) ul. Ku Słońcu 125a zaprasza do złożenia oferty cenowej (ryczałtowej) na opracowanie ekspertyzy stateczności i oceny stanu technicznego nabrzeża Wyspy Puckiej, na cyplu Przekop Parnicki – Kanał Rybny, długości ok. 154mb

 

Ekspertyza winna zawierać:

-     opracowanie obejmujące ocenę stanu technicznego (wnioski i zalecenia), na podstawie specjalistycznych badań, pomiarów i obliczeń w celu ustalenia przydatności do użytkowania (dokumentacja rysunkowa i fotograficzna),

-     analizę techniczno - ekonomiczną tj. przeprowadzenie, na podstawie opracowanej oceny stanu technicznego, analizy opłacalności wykonania prac remontowych wynikających z ekspertyzy, która pomoże w podjęciu decyzji co do dalszych zamiarów inwestycyjnych oraz umożliwi podjęcie decyzji w sprawie doprowadzenia przedmiotowego obiektu do odpowiedniego stanu technicznego,

-     opracowanie metod usunięcia ewentualnych zagrożeń (technologie, materiały, sprzęt) wraz z wyceną kosztów ich realizacji (kosztorysy inwestorskie z określeniem składników wyceny robót),

-     STWiOR,

-     BIOZ,

-     określenia kolejności ewentualnych prac budowlanych.

 

Ekspertyza powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Komplet opracowanej ekspertyzy należy wykonać w wersji papierowej (4 egz.) i elektronicznej (2 egz.)

 

Termin realizacji zadania – do dnia 23.10.2009 r.

 

Okres gwarancji – 12 miesięcy od daty odbioru ekspertyzy

                                            

Wykonawca jest zobowiązany do:

-     zapoznania się z rzeczywistym stanem istniejącego nabrzeża oraz wyjaśnienia ewentua-lnych rozbieżności, przed sporządzeniem wyceny prac,

-     wykonania ekspertyzy z należytą starannością, w sposób zgodny z obowiązującym Prawem Budowlanym wymaganiami zawartymi w normach oraz zasadami wiedzy technicznej,

-     zorganizowania i zabezpieczenia terenu, na którym wykonywane będą prace niezbędne do realizacji zamówienia wraz z poniesieniem kosztów ewentualnej zmiany organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego,

-     wskazania osoby/osób, posiadającej/posiadających uprawnienia do opracowania ekspertyz w budownictwie, wpisanej/wpisanych na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia; 

 

Zamawiający informuje, że posiada, do wglądu, oceny stanu technicznego obiektu, protokoły z przeglądów rocznych i pięcioletnich, atesty nurkowe.

 

Przygotowaną ofertę cenową, zawierającą wycenę prac należy złożyć w sekretariacie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125a lub przesłać faksem (091 48 48 055) do dnia 31.07.2009r.

 

Dodatkowych informacji udziela P. Jolanta Urbanowicz, nr tel. 091 48 57 145 lub osobiście w siedzibie ZUK pok. nr 1.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 23-07-2009 10:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 23-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-07-2009 10:34