Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż urządzenia: młyn do tworzyw

 

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia: młyn do tworzyw

 1. typ urządzenia TS wersja „S”
 2. wydajność dla tworzyw włóknistych i ciągliwych do 500 kg/h
 3. wydajność dla tworzyw kruchych do 900 kg/h 
 4. moc silnika głównego 30kW
 5. ilość noży ruchomych 3 szt.
 6. ilość noży stałych 7 szt.
 7. masa młyna 1320 kg
 8. napięcie zasilania 3 x 380V
 9. zabezpieczenie linii zasilającej 120A
 10. rok produkcji 1997.

Urządzenie służy rozdrabnianiu tworzyw sztucznych w procesach recyklingu.

Urządzenie współpracuje z dozownikiem taśmowym typu DT 300.

Remontu kapitalnego wymagają główne zespoły urządzenia (nadmierne zużycie komory roboczej, wału wrzeciennika z ułożyskowaniem, głowicy obrotowej, mocowania noży stałych i ruchomych).

Przeznaczone do sprzedaży urządzenie znajduje się na terenie bazy Sierakowo, Gmina Police k/ Szczecina.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 08.11.2010r do godz. 0900w zamkniętej i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 08.11.2010r. godz. 1000”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2010r. o godz. 1000w siedzibie ZUK w sali konferencyjnej.

Cena wywoławcza – 10.614,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sześćset czternaście zł 00/100).

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w gotówce w wysokości 1.000,00 zł na rachunek bankowy ZUK - Bank PEKAO S.A I Oddział Szczecin 22 124038131111000043932038 w terminie do dnia 05.11.2010r. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży urządzenia objętego postępowaniem. W przypadku odstąpienia oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wadium przepada.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu urządzenia objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem urządzenia.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
 2. cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić urządzenie. Cena oferty nie może być niższa od wywoławczej;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
 4. kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

Kryterium oceny oferty będzie cena.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pani Jolanty Gałeckiej                               nr tel. 91-48-57-150 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700– 1500.  

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 26-10-2010 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2010 09:27