Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę urządzenia: rozdrabniacz Husmann HL 2-1417

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę urządzenia:

rozdrabniacz Husmann HL 2-1417,

 1. rok produkcji 1998;
 2. typ silnika: spalinowy zapłon samoczynny MAN D2866 – LF22;
 3. moc silnika 309 kW/2200 obr/min;
 4. wymiary zewnętrzne 9620 x 3000 x 3000;
 5. kolor zielony.

Okres dzierżawy 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Urządzenie służy rozdrabnianiu wielkogabarytowych niemetalowych odpadów stałych.

Maszyna zabudowana jest na podwoziu kołowym, sterowanie odbywa się bezpośrednio z maszyny lub zdalnie za pomocą pilota. W celu uruchomienia konieczne wykonania prac naprawczych ( szczegóły pod nr tel. 91-48-57-150).

Ogólna ocena stanu technicznego maszyny wykazuje stopień wyeksploatowania typowy dla okresu eksploatacji.

Przeznaczone do wydzierżawienia urządzenie znajduje się na terenie nieczynnego składowiska w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie, Gmina Police k/ Szczecina.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy  ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 14.02.2011r. do godz. 1500w zamkniętej i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 15.02.2011r. godz. 1000”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2011r. o godz. 10.00 w siedzibie ZUK.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy stanowi wartość 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w gotówce w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy ZUK - Bank PEKAO S.A I Oddział Szczecin         22 124038131111000043932038 w terminie do dnia 12.02.2011r. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet dzierżawy urządzenia objętego postępowaniem. W przypadku odstąpienia oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wadium przepada.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt dokonać wszelkich czynności związanych z przetransportowaniem urządzenia we wskazane przez niego miejsce.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis wpisu do KRS (aktualne 6 miesięcy);
 3. cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się dzierżawić urządzenie miesięcznie. Cena oferty nie może być niższa od wywoławczej;
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
 5. Oświadczenie oferenta, że zobowiązuje się we własnym zakresie i na swój koszt dokonać transportu urządzenia objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z przetransportowaniem urządzenia we wskazane przez niego miejsce;
 6. Oświadczenie określające miejsce, w którym urządzenie będzie się znajdowało;
 7. kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

Kryterium oceny oferty będzie stawka czynszu dzierżawy za miesiąc.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pani Jolanty Gałeckiej nr tel. 91-48-57-150 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700– 1500.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 03-02-2011 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2011 07:58