Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż urządzenia do obróbki drewna: trak LT15E11S

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia do obróbki drewna:             trak LT15E11S

 1. silnik elektryczny o mocy 7,5 kw;
 2. max. dł. cięcia 5,4m;
 3. max .szerokość kłody;
 4. posuw ręczny przód, tył, góra;
 5. możliwość przedłużenia łoża traka o kolejne elementy;
 6. manualne operowanie kłodą;
 7. ręczny docisk kłody;
 8. rok produkcji 2002.

Przeznaczone do sprzedaży urządzenie jest sprawne techniczne i znajduje się na terenie Leśnictwa Głębokie, ul. Miodowa 3 w Szczecinie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 15.02.2011r do godz. 1500w zamkniętej i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 16.02.2011r. godz. 1000”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2011r. o godz. 1000w siedzibie ZUK w sali konferencyjnej.

Cena wywoławcza – 12.300,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy trzysta zł 00/100).

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w gotówce w wysokości 1.230,00 zł na rachunek bankowy ZUK - Bank PEKAO S.A I Oddział Szczecin 22 124038131111000043932038 w terminie do dnia 14.02.2011r. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży urządzenia objętego postępowaniem. W przypadku odstąpienia oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wadium przepada.

Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu urządzenia objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem urządzenia.

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
 2. cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić urządzenie. Cena oferty nie może być niższa od wywoławczej;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
 4. kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

Kryterium oceny oferty będzie cena.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pana Marka Łatkowskiego                               nr tel. 91-42-61-095 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700– 1500.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 03-02-2011 07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2011 07:59