Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia: kompaktor TOMATHSU HANOMAG CL 310

 

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia:

kompaktor TOMATHSU HANOMAG CL 310

 1. producent HANOMAG Niemcy
 2. nr fabryczny 377320077
 3. typ silnika: spalinowy zapłon MAN/HANOMAG
 4. moc silnika 190 kW obr/m 2200
 5. pojemność łyżki 4,2m3
 6. szerokość łyżki  4,03m
 7. kolor: pomarańczowy
 8. masa własna 30 000 kg
 9. ilość godzin pracy 13427 mtg
 10. koła stalowe
 11. Max nacisk osi P/T 22 500 kg
 12. Długość całkowita 8 475m
 13. rok produkcji 1997.

 

Urządzenie służyło do wykonywania n/w prac:

odspajanie;

kopanie;

ładowanie;

transport i przemieszczanie;

rozdrabnianie ziemi i materiałów sypkich

sprzątanie gruzu, śniegu itp.

Przy zastosowaniu dodatkowego osprzętu można znacznie rozszerzyć zakres wykonywanych prac.

Wykonywanie wszystkich ruchów roboczych odbywa się przy pomocy hydrauliki siłowej.

Sterowanie elektro-hydrauliczne.

Urządzenie przeznaczona do pracy w klimacie umiarkowanym w temp. otoczenia                    -40 do + 40C

 

Urządzenie w celu uruchomienia wymaga wykonania n/w napraw:

-  wymiana płynów eksploatacyjnych silnika spalinowego oraz układu roboczego (oleje, filtry,   płyn chłodzący)

-  wymiana szyby czołowej kabiny operatora;

 - naprawa bieżąca łyżki ładowarki – uzupełnienie zębów roboczych, prostowanie przegięć;     -  bieżąca konserwacja i malowanie konstrukcji stalowej nośnej.

Przeznaczone do sprzedaży urządzenie znajduje się na terenie bazy Sierakowo, Gmina Police k/ Szczecina.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 18.07.2011r. do godz. 10 00w zamkniętej i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 18.07.2011r. godz. 10 30”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2011r. o godz. 10 30w siedzibie ZUK w sali konferencyjnej.

Cena wywoławcza – 204 600,00 zł brutto (słownie: dwieście cztery tysiące sześćset zł 00/100).

Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty przetargu.

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w gotówce w wysokości 10.230,00 zł na rachunek bankowy ZUK - Bank PEKAO S.A I Oddział Szczecin 22 124038131111000043932038 w terminie do dnia 15.07.2011r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży urządzenia objętego postępowaniem.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 1. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
 2. oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu urządzenia objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem urządzenia.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
 2. cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić urządzenie. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
 4. kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

 

Kryterium oceny oferty będzie cena.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pani Jolanty Gałeckiej                               nr tel. 91-48-57-150 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700– 1500.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 30-06-2011 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2011 08:03