Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłaszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż urządzenia: ŁADOWARKA KOŁOWA ŁT -35

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

 

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż urządzenia:

ŁADOWARKA KOŁOWA ŁT -35

1.      producent Huta Stalowa Wola S.A. Polska

2.      nr fabryczny 416/0811121200360

3.      typ silnika: spalinowy zapłon samoczynny SW 680MAN/HANOMAG

4.      moc silnika 162 kW obr/m 2200

5.      pojemność łyżki 3,2m3

6.      szerokość łyżki   2,90m

7.      kolor: pomarańczowy

8.      masa własna 18 800 kg

9.      szybkość I/II/III 0-31 km/h

10.  ilość godzin pracy 8 489,4 mtg

11.  przebieg 5344 km

12.  opony 23,5-25 16PR

13.  udźwig 300 kg

14.  Max nacisk osi P/T 22 500 kg

15.  Długość całkowita 7,95m

16.  rok produkcji 1993.

 

Urządzenie służyło do wykonywania n/w prac:

- załadunek materiałów sypkich;

- urabianie gruntów;

- wykonywanie i zasypywanie wykopów

- równanie terenu;

- obalanie drzew;

- sprzątanie gruzu, śniegu itp.

Przy zastosowaniu dodatkowego osprzętu można znacznie rozszerzyć zakres wykonywanych prac.

Wykonywanie wszystkich ruchów roboczych odbywa się przy pomocy hydrauliki siłowej.

Urządzenie przeznaczona do pracy w klimacie umiarkowanym w temp. otoczenia -40 do + 40C

 

Urządzenie w celu uruchomienia wymaga wykonania n/w napraw:

- wymiana akumulatorów rozruchowych silnika spalinowego;

- wymiana płynów eksploatacyjnych silnika spalinowego oraz układu roboczego (oleje, filtry, płyn chłodzący);

- smarowanie łożysk układu roboczego;

wymiana szyby tylnej kabiny operatora;

- naprawa bieżąca łyżki ładowarki (uzupełnienie zębów roboczych, prostowanie przegięć);

- bieżąca konserwacja i malowanie konstrukcji stalowej nośnej.

Przeznaczone do sprzedaży urządzenie znajduje się na terenie bazy Klucz, Gmina Miasto Szczecin.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie ZUK przy ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 14.12.2011r. do godz. 11 00 w zamkniętej i opisanej kopercie „Nie otwierać przed dniem 14.12.2011r. godz. 11 30”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2011r. o godz. 11 30 w siedzibie ZUK w sali konferencyjnej.

Cena wywoławcza – 28.650,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł 00/100).

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty przetargu.

Oferent, który zechce przystąpić do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w gotówce w wysokości 2.865,00 zł na rachunek bankowy ZUK - Bank PEKAO S.A I Oddział Szczecin 22 1240 3813 1111 0000 4393 2038 w terminie do dnia 13.12.2011 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży urządzenia objętego postępowaniem.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

1.      żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;

2.      oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu urządzenia objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem urządzenia.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

1.      imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;

2.      cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić urządzenie. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej;

3.      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

4.      kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

 

Kryterium oceny oferty będzie cena.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pani Jolanty Tarnowskiej - Jurkiewicz
nr tel. 91-48-57-150 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700 – 1500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 28-11-2011 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2011 08:53