Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Usług Cmentarnych - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Usług Cmentarnych - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

Nadzór nad siecią informatyczną obsługującą WUC, usuwanie bieżących awarii i usterek związanych z istniejącą siecią informatyczną WUC, bieżące zabezpieczanie bazy danych poprzez regularne (raz na 2 tygodnie) kopiowanie bazy na nośniki zabezpieczające, prowadzenie i aktualizacja bazy mogił nieopłaconych, uzupełnianie bieżące w programie EKG /elektroniczny kataster grobów/ informacji związanych z dokładaniem mogił nietypowych z nr 01, 02, 1a, 1b, udzielanie pomocy informatykowi obsługującemu inne wydziały w sytuacjach awaryjnych, oraz jego zastępstwo podczas urlopu lub chorobowego.

 

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe z minimalnym stażem pracy 2 lata, lub średnie z minimalnym stażem pracy 4 lata,

 3. znajomość zagadnień informatycznych,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia.

 

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość pakietu Microsoft Office,

 2. empatia, umiejętność pracy w zespole, operatywność,

 3. zarządzanie serwerami z rodziny Windows,

 4. konfiguracja i nadzór infrastruktury sprzętowo-sieciowej w firmie,

 5. znajomość podstawowych zagadnień w Active Directory.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowań, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w marcu 2017 r. kształtował się poniżej 6%.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 24 kwietnia 2017 r.

(Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A), Informacja: tel. 91 4857130

 

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 14-04-2017 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Ulicki 14-04-2017 13:11