Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Lasów - Kierownik - w pełnym wymiarze czasu pracy


Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Lasów - Kierownik - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis stanowiska:

Prowadzenie prac dotyczących zagospodarowania lasów miejskich, wykonywanie zadań ochronnych, gospodarczych i administracyjnych poprzez:

- prowadzenie zrównoważonego zagospodarowania lasów miejskich,

- kształtowanie równowagi w ekosystemach leśnych,

- ustalanie rocznych zadań gospodarczych dla podległych leśnictw,

- dokonywanie bieżącej oceny stanu lasów miejskich,

- organizowanie ochrony mienia i przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu,

- organizacja sprzedaży drewna,

- sprawowanie nadzoru nad lasami prywatnymi w granicach administracyjnych miasta,

- kształtowanie świadomości przyrodniczo leśnej społeczeństwa,

- współpraca z ośrodkami naukowymi, Instytutem Badawczym Leśnictwa,

- zarządzanie podległymi pracownikami.

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe leśne z minimalnym stażem pracy 3 lata,

 3. dobra znajomość aktów prawnych: ustawa o lasach, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych, ustawa prawo zamówień publicznych, kodeks pracy,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania:

 1. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,

 2. doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi, operatywność, umiejętność planowania i organizowania pracy,

 3. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, empatia,

 4. znajomość języków obcych angielskiego bądź niemieckiego w stopniu komunikatywnym,

 5. prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. ksero dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, a także udokumentowana trzyletnia działalność gospodarcza o charakterze zgodnym
  z wymaganiami),

 6. kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do prowadzenia pojazdu,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowań, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w lipcu 2017 r. kształtował się poniżej 6%.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 14 sierpnia 2017 r.

(Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych
w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A), Informacja: tel. 91 48 57 130

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 04-08-2017 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2017 14:08