Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Eksploatacji - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy


Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Eksploatacji - Inspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis stanowiska:

Przygotowanie /przeprowadzenie procedury zamówień publicznych/, nadzór
i prowadzenie zakupów grupowych w ZUK /tzw. materiałówka/; bieżąca analiza zużycia materiałowego na poszczególnych obiektach ZUK, analiza poprawności wniosków
o zamówienia publiczne, faktur i zaliczek na potrzeby Wydziału; koordynacja, prowadzenie niezbędnej dokumentacji i zezwoleń związanych z przygotowaniem
i uruchomieniem kąpielisk miejskich w sezonie letnim a także odbioru odpadów komunalnych z kąpielisk; kontrola handlu pod względem prawidłowości wykonywania umów stałych i sezonowych na terenach będących we władaniu ZUK /Teatr Letni, Park Kasprowicza, Jasne Błonia, Cmentarze komunalne, Kąpieliska/; bieżąca analiza przepisów w przedmiotowym zakresie; współpraca z instytucjami zewnętrznymi w tym: UM Szczecin, WGKiOŚ, RZGW, WOPR.

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe z minimalnym stażem pracy 2 lata, lub średnie z minimalnym stażem pracy 4 lata,

 3. znajomość przepisów prawa: Prawo zamówień publicznych, Prawo Wodne, Prawo Budowlane, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Kodeks Pracy,
  o Pracownikach Samorządowych, o Ochronie Danych Osobowych,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 7. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość pakietu Microsoft Office,

 2. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, operatywność,

 3. umiejętność pracy w zespole,

 4. prawo jazdy kat. ”B”,

 5. dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej(CV), z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

 6. kserokopia prawa jazdy,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowań, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w październiku 2017 r. kształtował się poniżej 6%.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 27 listopada 2017 r.

Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A, Informacja: tel. 91 4857130

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 17-11-2017 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2017 13:32