Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zieleni - podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy


Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie poszukuje pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Zieleni - podinspektor - w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis stanowiska:

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, kosztorysowanie zleconych robót, typowanie drzew i krzewów do pielęgnacji i wycinki /sporządzanie wniosków/, nadzór nad realizacją umów prowadzonych przez Wydział Zieleni, wykonywanie planów nasadzeń, prowadzenie korespondencji.

Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia /w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym/ z minimalnym stażem pracy 6 miesięcy,

 3. znajomość przepisów prawa: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o Pracownikach Samorządowych, o Ochronie przyrody,

 4. znajomość zagadnień związanych z administrowaniem i utrzymaniem terenów zieleni komunalnej /parki, zieleńce, skwery, zieleń zabytkowa, zieleń w pasach drogowych/,

 5. umiejętność kosztorysowania, znajomość programu komputerowego NORMA,

 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 9. nieposzlakowana opinia.

Dodatkowe wymagania:

 1. znajomość pakietu Microsoft Office,

 2. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, operatywność, odpowiedzialność,

 3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 4. doświadczenie w pracy biurowej,

 5. wiedza dendrologiczna,

 6. prawo jazdy kat. ”B”.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej /CV/, z podaniem danych, kontakt, tj. adres e-mail lub numer telefonu,

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

 4. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy /świadectwa pracy/,

 6. kserokopia prawa jazdy,

 7. oświadczenie kandydata, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz praw publicznych,

 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowań, danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm/.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZUK w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w styczniu 2018 r. kształtował się poniżej 6%.

Oferty należy składać lub przesyłać /w zamkniętych kopertach/ w terminie do:

02 marca 2018 r.

Uwaga: liczy się data wpływu do Sekretariatu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie ul. Ku Słońcu 125A, Informacja: tel. 91 4857130

Uwaga:

1.Oferty które wpłyną do ZUK niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

2.Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone (komisyjnie)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 16-02-2018 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2018 15:29