Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenach administrowanych przez ZUK

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. monitoringu wizyjnego znajdującego się na terenach administrowanych przez ZUK

 

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego jest Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 91 48 57 122.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej – zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w RODO, z uwzględnieniem praw i obowiązków Administratora Danych wynikających z przepisów prawa.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji. Przetwarzane dane nie będą podlegały profilowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 19-02-2020 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2020
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2020 11:41