Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Usługa ograniczenia ekspansji dzików na terenie miejskim w 2020 roku

Zaproszenie

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot:

Usługa ograniczenia ekspansji dzików na terenie miejskim w 2020 roku

Zakres świadczonej usługi będzie obejmował:

1)    wykonanie odłowu wraz z uśmierceniem dzików (bez względu na płeć i wiek),na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin, dotyczy to w szczególności osobników bezpośrednio zagrażającym ludziom na terenach miejskich, w szczególności administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (np. lasy, parki, zieleńce, cmentarze, place zabaw itp.), jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia,
w szczególności dotyczy to dzików powodujących bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia,

2)   zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, lub zepsuciem pozyskanej w wyniku interwencji  tusz zwierzyny. W dalszej kolejności Wykonawca powinien postępować z nimi w następujący sposób:

a)  w przypadku podejrzenia wystąpienia wścieklizny, niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie; zabezpieczenie zwierzęcia lub jego zwłok do czasu wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych decyzji (postępowanie wg. zaleceń),

b) utylizację zwłok zwierząt i ich części we własnym zakresie.

c) tusze zwierząt łownych pozyskane w wyniku odstrzału z broni palnej powinny być wypatroszone, a następnie przekazane do punktu skupu, a środki finansowe z tego tytułu przekazane na rachunek bankowy nr 66 1010 1599 0055 9722 3100 0000,

d) tusze nie zakażone i wolne od chorób mogą być w uzgodnieniu z Zamawiającym przekazane do innej instytucji.

3)  każdorazowo fakt odłowu wraz z uśmierceniem dzików należy potwierdzić na piśmie protokołem podpisanym przez Wykonawcę i w razie takiej konieczności podpisem przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szczecinie.

4)   w przypadku podejrzenia wystąpienia wścieklizny, afrykańskiego pomoru świń lub innej choroby zakaźnej należy niezwłocznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Szczecinie, następnie zabezpieczyć zwierzę lub jego zwłoki do czasu wydania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii urzędowych decyzji ( postępować wg. zaleceń).

Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 23 grudnia 2020 r.

Odbiór prac: każdorazowo potwierdzony protokolarnie.

Warunki płatności: Wynagrodzenie będzie ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na podstawie faktur częściowych: każdorazowo  
w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty wystawienia i przedłożenia Zamawiającemu (do 15-go każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi) przez Wykonawcę, faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z wyjątkiem usług wykonanych w grudniu 2020 r. – za usługi wykonane w grudniu 2020 r. wynagrodzenie będzie przelewem w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od daty wystawienia
i przedłożenia Zamawiającemu, do dnia 23 grudnia 2020 r., przez Wykonawcę faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane
z wykonaniem Umowy również te, które nie wynikają wprost z umowy,
a są konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy.


Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2020 r. do godziny 14:00 na adres mailowy damian.janiszewski@zuk.szczecin.pl lub złożyć osobiście do siedziby Wydziału Lasów Miejskich przy ul. Miodowej 3 w Szczecinie, w godz. od 7:00 do 14:00.

 

 

Krzysztof Matuszak

 

Osoba do kontaktu: Krzysztof Matuszak 
tel. 519 854 379

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kordecka 07-10-2020 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kordecka 07-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kordecka 07-10-2020 13:13