Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Naprawa układu sterującego fontanny zlokalizowanej na Pl. Zwycięstwa w Szczecinie

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 03 listopada 2020 r.

Oferty należy przesyłać zgodnie z wyznaczoną powyżej  datą na adres e-mail: agnieszka.stawicka@zuk.szczecin.pl

 

 

ZAPROSZENIE

Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125A zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot:

Naprawa układu sterującego fontanny zlokalizowanej na Pl. Zwycięstwa w Szczecinie

 

Przedmiotem zamówienia jest naprawa układu elektro-automatyki fontanny jak powyżej, w tym  miedzy innymi:

 

 1. Opcja nr 1:

 

Wymiana przemysłowego komputera panelowego, dotykowego  (model: PC-150P/170P/190P-PIMB585; wejście zasilania: 24V/5A, 120W) na nowy równoważny z parametrami ww. komputera.

 • wykonanie konfiguracji komputera;
 • wgranie programu;
 • uruchomienie agendy programowej;
 • włączenie trybu show;
 • przekazanie Zamawiającemu płyty z aktualną wersją oprogramowania.

 

 

 1. Opcja nr 2:

 

Wymiana komputera na sterownik DMX (załącznik nr 1):

 • montaż w szafie sterowniczej
 • podłączenie linii zasilającej i sterowniczej
 • wykonanie konfiguracji;
 • wdrożenie oprogramowania;
 • uruchomienie.

 

  1. Wariant I: sterowanie za pomocą przycisków sterujących.

 

  1. Wariant II: sterowanie za pomocą panelu operatorskiego.

 

 1. Wymiana 7 szt. driverów LED sterowanych sygnałem DMX-512 (lub równoważny -załącznik nr 2):
 • 5szt driverów LED  3x400mA;
 • 2szt driverów LED  3x700mA;
 • wykonanie adresacji;
 • wdrożenie oprogramowania;
 • sprawdzenie poprawności dziania.

 

 1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowej umowy oraz do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt między innymi:

- właściwego zabezpieczenia oraz utrzymania porządku w obrębie prowadzonych prac;

- zabezpieczenia własnego mienia na terenie wykonywanych prac,

- naprawy uszkodzeń  powstałych podczas prowadzenia prac,

- przeszkolenia pracowników w zakresie BHP i p.poż. na stanowisku pracy zgodnie                           z obowiązującymi przepisami;

- wykonania przedmiotu zamówienia przy użyciu własnych materiałów wyłącznie o jakości   odpowiadającej obowiązującym normom, mających wymagane przez polskie prawo atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa  dopuszczające je do stosowania (w języku polskim),

- przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych itp. na wbudowywane (wmontowane) materiały (w języku polskim);

- poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody, spowodowane działalnością wynikłą             z realizacji przedmiotowych prac, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich;

- prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach i postępowaniu z nimi.

 

 

UWAGA: Proszę o wycenę osobno dla punku: 1, 2 oraz p. pkt. 2.1 i 2.2 , 3 niniejszego

                  Zaproszenia.

 

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.

 

 

Wykonawca skalkuluje cenę oferty w oparciu o obowiązkową wizję lokalną przedmiotowej fontanny z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędnych do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia.

 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Dlatego też zaleca się, aby bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, z gwarancją najwyższej staranności i jakości usług oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy.

                                                             

Termin wykonania: do 21 dni od dnia podpisania umowy.

 

Okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia spisania protokołu odbioru wykonanych prac.

 

Warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia w ZUK prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac.

 

Ofertę cenową prosimy złożyć w terminie do 27.10.2020r. na adres e-mail: agnieszka.stawicka@zuk.szczecin.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian co do zakresu przedmiotu zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Karta katalogowa sterownika PX345 DMX Controller
 2. Driver LED 3x400mA; lampy LED RGB-zdjęcie 2 szt.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Kordecka 23-10-2020 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kordecka 23-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Joanna Kordecka 27-10-2020 08:11