Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu asenizacyjnego MAN

 

 

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125a

 

ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego, asenizacyjnego z osprzętem:

 

 1. Marka, model                                                      MAN
 2. nr identyfikacyjny                                               WMAT48ZZZ1M316589
 3. rodzaj pojazdu                                                     samochód ciężarowy, asenizacyjny
 4. rok produkcji                                                       2000
 5. data I rejestracji                                                   18.02.2002 r.
 6. pojemność/moc silnika                                        11967 cm3
 7. DMC                                                                    23100 kg
 8. Dopuszczalna ładowność                                    11100 kg
 9. Ilość osi/rodzaj napędu/skrzynia biegów            3/6x4/manualna
 10. Przebieg                                                               605753 km
 11. Kolor                                                                    żółty
 12. Samochód wyposażony dodatkowo w kompletny osprzęt do odśnieżania tj. zamontowany uchwyt czołowy do pługa oraz demontowany pług.

 

- badania techniczne brak

- samochód kompletny, bez braków

- akumulatory niesprawne

- kabina – dolne elementy objęte korozją

 

Samochód można obejrzeć na terenie bazy Sierakowo, Gmina Police k/ Szczecina.

Osoba do kontaktu p. Andrzej Strajk nr tel. 723-578-413.

 

 

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Ku Słońcu 125A w sekretariacie do dnia 10.05.2023 r. do godz. 9.30 w zamkniętej i opisanej kopercie „Przetarg na sprzedaż samochodu marki MAN”.
 2. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 3. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaproponował najwyższą cenę. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaproponowało tę samą cenę, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami. W takim przypadku  komisja zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty o terminie i miejscu aukcji.
 4. Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który po zatwierdzeniu przez Dyrektora ZUK będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy sprzedaży/kupna.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.
 6. Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 (dawna kaplica – lewe skrzydło budynku) w dniu 10.05.2023 r. o  godz. 10.00.
 7. Cena wywoławcza – 90.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
 8. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od daty przetargu.
 9. Oferent, który zechce wziąć udział w przetargu jest zobowiązany wpłacić wadium w kwocie 5.000,00 na rachunek Zakładu Usług Komunalnych nr 78 1020 4795 0000 9002 0332 3672 najpóźniej do 8.05.2023 r. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi i jest zaliczane na poczet sprzedaży samochodu objętego postępowaniem.

 

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 1. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
 2. oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać transportu samochodu objętego przedmiotem przetargu bądź dokonać wszelkich innych czynności związanych z odbiorem samochodu.

 

Oferta pisemna powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta;
 2. cenę brutto, za jaką oferent zobowiązuje się zakupić samochód. Cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;
 4. kopie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu kwoty wadium.

 

Kryterium oceny oferty będzie cena.

ZUK zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
o wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Pytania w sprawie urządzenia prosimy kierować do Pana Andrzeja Strajk nr tel. 723-578-413 w dniach od pn. do pt. w godzinach 700 – 1500.  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Trautman 17-04-2023 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Trautman 17-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Trautman 17-04-2023 08:47