herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2018-01-15 14:52 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2018-01-08 14:52 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2017-11-08 15:07 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO ORAZ GROBOWNICTWA WOJENNEGO I NA TERENIE POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) 2017-09-18 15:24 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ, PIELĘGNACJA ZIELENI NA TERENIE OGRODU RÓŻANEGO ORAZ PIELĘGNACJA, WYCINKI I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) 2017-09-18 14:52 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) 2017-08-01 15:06 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ - REJON III I NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO ORAZ GROBOWNICTWA WOJENNEGO W SZCZECINIE (w podziale na części) 2016-11-09 22:58 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) 2016-10-31 23:35 Zakończone
II-Gospodarowanie odpadami zebranymi w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Ekoportach (w podziale na części) 2016-04-15 12:06 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Centralnego oraz na terenie pozostałych cmentarzy komunalnych oraz pielęgnacja zieleni na terenie Ogrodu Różanego w Szczecinie (w podziale na części) 2016-03-04 13:04 Zakończone
Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie oraz pielęgnacja, wycinka oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach Gminy Miasto Szczecin (w podziale na części) 2016-02-12 13:12 Zakończone
GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZEBRANYMI W GMINNYCH PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - EKOPORTACH (w podziale na części) 2015-11-19 22:32 Zakończone
ZBIERANIE (ODBIÓR), TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2015-04-09 14:56 Zakończone
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, ZBIERANIE, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2015-01-09 16:07 Zakończone
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, ZBIERANIE, TRANSPORT I PRZETWARZANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2014-07-14 15:10 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2014-04-18 13:59 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECINIE ORAZ PIELĘGNACJA OGRODU RÓŻANEGO (w podziale na części) 2014-03-12 15:35 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2014-02-19 16:02 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2013-09-03 10:29 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2013-06-27 14:56 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE - REJON II 2013-02-14 16:00 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGOI POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECNIE ORAZ PIELĘGNACJA OGRODU RÓŻANEGO (w podziale na części) 2013-01-30 15:55 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2012-12-13 15:19 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części) 2012-12-07 14:58 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE - REJON III 2012-03-07 12:55 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2011-12-12 13:50 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECNIE (w podziale na części) 2011-12-12 12:43 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części) 2011-12-05 12:09 Zakończone
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ WYKONANIE ZADANIA PN. PRZEBUDOWA KĄPIELISKA ARKONKA DLA POTRZEB SPORTU I REKREACJI (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ) 2011-02-28 15:51 Zakończone
UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECNIE (w podziale na części) 2010-11-26 15:03 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części) 2010-11-25 13:25 Zakończone
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE (w podziale na części) 2010-11-19 14:06 Zakończone
UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI W SZCZECINIE (w podziale na części) 2010-10-11 14:17 Zakończone
BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - CZĘŚĆ I 2009-12-21 17:07 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2009-12-04 14:42 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECNIE (w podziale na części) 2009-12-04 13:53 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części) 2009-12-04 13:13 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ ZBIERANIE, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z CMENTARZA CENTRALNEGO I POZOSTAŁYCH CMENTARZY KOMUNALNYCH W SZCZECNIE (w podziale na części) 2009-03-20 13:38 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2008-12-10 15:34 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2008-10-06 10:46 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2007-12-13 10:25 -
III - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECNIE 2007-11-23 12:36 -
II - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2007-10-12 08:07 -