Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Długoterminowy wynajem dwóch nowych samochodów osobowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (w podziale na części)


Zamawiający Gmina Miasto Szczecin - Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 125 A ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:

DŁUGOTERMINOWY WYNAJEM DWÓCH NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA POTRZEBY ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W SZCZECINIE

w podziale na części

 • Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

I CZĘŚĆ - Długoterminowy wynajem nowego samochodu osobowego typu „minivan”

Parametry techniczne samochodu:

- silnik diesel o pojemności 1400 cm 3,

- ilość miejsc wraz z kierowcą: 5,

- wyposażenie:

 • dwie poduszki powietrzne,

 • ABS,

 • immobilizer,

 • centralny zamek,

 • wspomaganie układu kierownicznego,

 • radiomagnetofon,

 • elektryczne szyby,

II CZĘŚĆ - Długoterminowy wynajem nowego samochodu osobowego typu „sedan”

Parametry techniczne samochodu:

- silnik diesel o pojemności 1800 cm 3,

- ilość miejsc wraz z kierowcą: 5,

- wyposażenie:

 • dwie poduszki powietrzne,

 • ABS,

 • immobilizer,

 • centralny zamek,

 • wspomaganie układu kierownicznego,

 • radiomagnetofon,

 • elektryczne szyby,

 • klimatyzacja.

.

 • Warunki stawiane Oferentom:

O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni
z postępowania na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą wymagane poniżej oświadczenia
i dokumenty:

 1. Oferta cenowa (odpowiednio na formularzach nr 1/I, 1/II);

 2. Oświadczenie wymagane ustawą Prawo zamówień publicznych (na formularzu nr 2);

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony(-e) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 4. Proponowana treść umowy.

 • Termin realizacji:

36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu przekazania samochodu

 • Kryterium:

cena - 100 %

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w siedzibie Zamawiającego,
  w pokoju nr 14 za opłatą 10 zł + VAT, od dnia 18.08.2004 r.

 • Oferty można składać do dnia 06.09.2004 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat.

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.09.2004 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 4.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Ulicki 18-08-2004 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-08-2004 13:31