Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Sukcesywna, dostawa leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (w podziale na części) 2004-12-20 12:28
dokument Zakup, magazynowanie i dostawa mikroprocesorów podskórnych do znakowania, identyfikacji, rejestracji psów – tzw. czipów 2004-12-20 12:27
dokument Serwis i obsługa przenośnych kabin sanitarnych 2004-12-06 19:43
dokument Odbiór i utylizacja odpadów(podziale na części). 2004-12-03 12:51
dokument Pozyskanie i zrywka drewna w ramach cięć sanitarnych sanitarnych Leśnictwie Głębokie 2004-10-25 16:39
dokument Zagospodarowanie placu zabaw – ul. Kadłubka/Asnyka (dokończenie) - powtórka 2004-10-20 14:09
dokument Zabiegi pielęgnacyjne 99 okazów lip holenderskich na terenie Wałów Chrobrego 2004-10-08 12:14
dokument Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu kąpieliska Arkonka z budową stacji uzdatniania wody 2004-10-07 14:50
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim 2004-10-01 13:49
dokument Remont placu zabaw przy basenie osiedlowym Paprotka w Szczecinie (powtórka) 2004-09-29 08:51
dokument Remont fontann w Al. Jedności Narodowej – I etap 2004-09-29 08:51
dokument Zagospodarowanie placu zabaw - ul. Kadłubka/Asnyka (dokończenie) 2004-09-17 15:00
dokument Remont placu zabaw przy basenie osiedlowym Paprotka w Szczecinie 2004-08-27 13:03
dokument Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego ul. Orawska (I etap) 2004-08-26 13:50
dokument Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla Obiektu Dydaktyczno – Przyrodniczego (powtórka) 2004-08-23 15:35
dokument Długoterminowy wynajem dwóch nowych samochodów osobowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (w podziale na części) 2004-08-18 13:31
dokument Zakup paliw do samochodów, pilarek i kosiarek Zakładu Usług Komunalnych 2004-08-09 16:38
dokument Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno – melioracyjnych oraz obiektów komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 2004-08-04 12:36
dokument Prace remontowe na nabrzeżach miejskich 2004-07-27 10:29
dokument Dostawa elementów małej architektury 2004-07-26 16:12
dokument Leasing dwóch samochodów ciężarowych dla potrzeb Wydziału Lasów Miejskich 2004-07-23 14:29
dokument Zakup, magazynowanie i dostawa mikroprocesorów podskórnych do znakowania, identyfikacji, rejestracji psów – tzw. "czipów” 2004-07-20 11:55
dokument Zagospodarowanie terenu Parku Leśnego "Klęskowo" na miejsce wypoczynku 2004-07-20 10:25
dokument Wykonanie kanalizacji sanitarnej dla obiektu Dydaktyczno - Przyrodniczego 2004-07-15 14:52
dokument Remont strumienia Niedźwiedzianka 2004-07-13 12:51
dokument Leasing dwóch samochodów ciężarowych dla potrzeb Wydziału Lasów Miejskich 2004-06-24 13:51
dokument Uzbrojenie terenu w zewnętrzną instalację wodno – kanalizacyjną, przyłącze gazowe i linię kablową 0,4 kV w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie 2004-06-09 14:34
dokument Remont krytego basenu p.poż. przy ul. H. Pobożnego (powtórka) 2004-06-02 09:32
dokument Wymiana lastrykowych zwieńczeń oraz okładziny z płytek mrozoodpornych na ścianach zewnętrznych basenów fontann w Al. Jedności Narodowej 2004-05-21 12:52
dokument Odtworzenie i uruchomienie krematorium w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2004-05-07 12:13
dokument remont sieci energetycznej na kąpielisku Dziewoklicz 2004-04-23 13:54
dokument remont krytego basenu p.poż przy ul.H.Pobożnego 2004-04-02 13:57