herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

www.zuk.szczecin.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
BUDOWA KAPLICY CEREMONIALNEJ NA TERENIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE (3. powtórka) 2018-10-15 15:33 W toku
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2018/2019 NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE 2018-10-15 14:55 W toku
ZAGOSPODAROWANIE TERENU MIĘDZY UL. WIŚNIOWĄ A UL. ZAWIŁĄ W SZCZECINIE - ETAP II 2018-09-18 14:44 Zakończone
DOPOSAŻENIE TERENU PRZY UL. OKÓLNEJ W SZCZECINIE 2018-09-17 14:50 Zakończone
BUDOWA STREFY REKREACYJNEJ PRZY UL. BAŁTYCKIEJ / WIŚLANEJ / ZAWROTNEJ W SZCZECINIE - ETAP I 2018-09-17 13:34 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. ORŁOWSKIEJ W SZCZECINIE - ETAP I (powtórka) 2018-09-13 09:40 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ULIC: CZARNOGÓRSKIEJ, JUGOSŁOWIAŃSKIEJ I BOŚNIACKIEJ W SZCZECINIE - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA I PLAC ZABAW (powtórka) 2018-09-07 12:01 Zakończone
BUDOWA KAPLICY CEREMONIALNEJ NA TERENIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE (2. powtórka) 2018-09-05 12:43 Zakończone
BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ ZAPLECZA TECHNICZNEGO I SOCJALNO-GOSPODARCZEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI WODNEJ NA TERENIE KĄPIELISKA MIEJSKIEGO DZIEWOKLICZ W SZCZECINIE - ETAP I (powtórka) 2018-08-24 14:57 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ULIC: CZARNOGÓRSKIEJ, JUGOSŁOWIAŃSKIEJ I BOŚNIACKIEJ W SZCZECINIE - SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA I PLAC ZABAW 2018-08-09 12:19 Zakończone
BUDOWA KAPLICY CEREMONIALNEJ NA TERENIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE (powtórka) 2018-08-09 11:12 Zakończone
BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH POMIĘDZY UL. FALSKIEGO I UL. KORCZAKA W SZCZECINIE (2. powtórka) 2018-08-03 13:46 Zakończone
BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ, ROZBUDOWĘ ZAPLECZA TECHNICZNEGO I SOCJALNO-GOSPODARCZEGO ORAZ UZUPEŁNIENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYKI WODNEJ NA TERENIE KĄPIELISKA MIEJSKIEGO DZIEWOKLICZ W SZCZECINIE - ETAP I 2018-07-31 14:59 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. ORŁOWSKIEJ W SZCZECINIE - ETAP I 2018-07-20 14:51 Zakończone
BUDOWA KAPLICY CEREMONIALNEJ NA TERENIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2018-07-19 10:25 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. WENDEŃSKIEJ - HOŻEJ - ŻELAZNEJ W SZCZECINIE - ETAP III i IV 2018-07-06 14:24 Zakończone
REMONT BOISKA W PARKU WSZYSTKICH DZIECI PRZY UL. WARSZTATOWEJ I UL. WŁÓKIENNICZEJ W SZCZECINIE (2. powtórka) 2018-07-03 10:35 Zakończone
BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH POMIĘDZY UL. FALSKIEGO I UL. KORCZAKA W SZCZECINIE (powtórka) 2018-07-02 14:44 Zakończone
REWITALIZACJA AMFITEATRU W ŻYDOWCACH - ETAP I (powtórka) 2018-07-02 12:04 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. TARPANOWEJ W SZCZECINIE - ETAP I 2018-06-22 15:16 Zakończone
REMONT BOISKA W PARKU WSZYSTKICH DZIECI PRZY UL. WARSZTATOWEJ I UL. WŁÓKIENNICZEJ W SZCZECINIE (powtórka) 2018-05-28 15:16 Zakończone
BUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH POMIĘDZY UL. FALSKIEGO I UL. KORCZAKA W SZCZECINIE 2018-05-25 14:38 Zakończone
REWITALIZACJA AMFITEATRU W ŻYDOWCACH - ETAP I 2018-05-23 10:35 Zakończone
REMONT BOISKA W PARKU WSZYSTKICH DZIECI PRZY UL. WARSZTATOWEJ I UL. WŁÓKIENNICZEJ W SZCZECINIE 2018-04-19 11:16 Zakończone
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE LETNIM 2018 NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH I NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE 2018-04-16 14:17 Zakończone
MODERNIZACJA ALEJEK NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2018-04-11 14:59 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE - ETAP III 2018-04-05 11:12 Zakończone
BUDOWA PARKU WOLNOŚCI W SZCZECINIE - ETAP II 2018-03-29 13:42 Zakończone
REWITALIZACJA PARKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ I PORONIŃSKIEJ W SZCZECINIE 2018-03-29 12:37 Zakończone
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. REGULACJI STOSUNKÓW WODNYCH W PARKU LEŚNYM ARKOŃSKIM W SZCZECINIE (w podziale na części) 2018-03-09 14:54 Zakończone
REMONT RZEŹBY ZRASZANEJ WODĄ - FONTANNA LABIRYNT 2018-03-08 10:53 Zakończone
DOSTAWA KWIATÓW PRZEZNACZONYCH DO NASADZEŃ NA TERENIE SZCZECINA 2018-02-27 11:22 Zakończone
ZAGOSPOADROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP II 2018-02-26 15:28 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. T. BADETKO W SZCZECINIE 2018-02-19 13:53 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA 2018-01-31 20:53 Zakończone
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II 2018-01-26 14:03 Zakończone
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) - powtórka 2018-01-12 10:21 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2018-01-05 15:12 Zakończone
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) 2017-12-18 11:00 Zakończone
WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE 2017-12-15 15:05 Zakończone
OPRÓŻNIANIE BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW WÓD ODCIEKOWYCH NA ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU ZE ZRZUTEM TYCH WÓD W PUNKCIE ZLEWNYM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZWiK Sp. z o.o. (w podziale na części) 2017-12-05 12:47 Zakończone
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY UL. MIODOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2017-12-05 10:58 Zakończone
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA I W LASACH MIEJSKICH (w podziale na części) 2017-11-30 23:14 Zakończone
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWORZONYMI NA OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) 2017-11-30 22:28 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2017-11-13 21:54 Zakończone
PRZYJĘCIE I OCZYSZCZENIE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WÓD ODCIEKOWYCH, POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU (w podziale na części) 2017-11-13 21:23 Zakończone
ZWALCZANIE SZKODNIKA SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN 2017-11-07 10:57 Zakończone
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE 2017-10-17 14:57 Zakończone
BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW NA OS. MAJOWYM W SZCZECINIE, Z WYŁĄCZENIEM RURY KRĘTEJ, JEDNEJ WIATY ORAZ OZNAKOWANIA POZIOMEGO I PIONOWEGO 2017-10-02 22:15 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY STAWIE RUBINOWYM W SZCZECINIE - BUDOWA "SIŁOWNI POD CHMURKĄ" I REMONT ISTNIEJĄCEGO BOISKA 2017-09-29 00:08 Zakończone
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP I 2017-09-26 15:12 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. LITEWSKIEJ I KLONOWICA W SZCZECINIE - ETAP I 2017-09-19 15:06 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE - NASADZENIA (powtórka) 2017-09-19 14:02 Zakończone
UTRZYMANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2017-08-30 16:41 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE CMENTARZA ZACHODNIEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE (nasadzenia) 2017-08-23 15:18 Zakończone
MODERNIZACJA ALEJEK NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE (powtórka) 2017-08-18 14:17 Zakończone
BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW NA OS. MAJOWYM W SZCZECINIE 2017-08-07 13:20 Zakończone
BUDOWA PARKU ROWEROWEGO NA TERENIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA I TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I (budowa m. in. pumptracka) 2017-08-01 08:41 Zakończone
MODERNIZACJA ALEJEK NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2017-07-26 08:35 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE - ETAP III (powtórka 2) 2017-07-18 10:41 Zakończone
PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP V (powtórka) 2017-06-23 11:12 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PARKU LIPY W SZCZECINIE 2017-06-20 10:11 Zakończone
BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH U ZBIEGU ULIC PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA I PRZYJACIÓŁ RONDA W SZCZECINIE 2017-06-19 10:43 Zakończone
REMONT BOISKA W PARKU WSZYSTKICH DZIECI PRZY UL. WARSZTATOWEJ I UL. WŁÓKIENNICZEJ W SZCZECINIE 2017-06-12 15:15 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. GUIDO RECKA W SZCZECINIE - ETAP II 2017-06-01 10:22 Zakończone
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP I (powtórka) 2017-05-25 11:01 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE - ETAP III (powtórka) 2017-05-22 11:05 Zakończone
PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP V 2017-05-22 10:03 Zakończone
REMONT STRUMIENIA OSÓWKA - NA ODCINKU OD JEZIORA GOPLANY DO TRAKTU LISIA GÓRA - NA TERENIE PARKU LEŚNEGO ARKOŃSKIEGO W SZCZECINIE 2017-05-18 14:34 Zakończone
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE LETNIM 2017 NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH I NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE 2017-05-04 15:26 Zakończone
PRZEBUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP I 2017-05-02 09:09 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ W SZCZECINIE - ETAP III 2017-04-18 12:28 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. BAŁTYCKIEJ I UL. WIŚLANEJ W SZCZECINIE - ETAP II 2017-02-21 23:45 Zakończone
UPORZĄDKOWANIE TERENU "PARK LIGA" PRZY UL. ŚWIATOWIDA W SZCZECINIE 2017-02-21 22:47 Zakończone
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2017-02-20 15:56 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU ZDROWIA PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W SZCZECINIE 2017-02-12 01:22 Zakończone
REMONT RZEŹBY ZRASZANEJ WODĄ - FONTANNA LABIRYNT 2017-02-12 00:17 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO PRZY UL. BEMA W SZCZECINIE - ETAP IV 2017-02-01 23:17 Zakończone
MODERNIZACJA TERENU ZIELENI ZLOKALIZOWANEGO POMIĘDZY ULICAMI M. REJA, HELENY, KS. BPA A. NARUSZEWICZA W SZCZECINIE - ETAP I 2017-02-01 21:52 Zakończone
OPRÓŻNIANIE BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW WÓD ODCIEKOWYCH NA ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU ZE ZRZUTEM TYCH WÓD W PUNKCIE ZLEWNYM OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZWiK Sp. z o.o. (w podziale na części) 2017-01-31 23:46 Zakończone
OCHRONA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO ARKONKA W SZCZECINIE 2017-01-05 21:59 Zakończone
WSPOMAGANIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY UŻYTKOWANIU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE 2016-12-30 14:42 Zakończone
DOSTAWA PALIWA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO, PILAREK I KOSIAREK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE 2016-12-21 23:41 Zakończone
KOMPLEKSOWA DOSTAWA (SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) GAZU ZIEMNEGO DO OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części) 2016-12-14 21:50 Zakończone
DOSTAWA KWIATÓW PRZEZNACZONYCH DO NASADZEŃ NA TERENIE SZCZECINA 2016-12-13 00:02 Zakończone
DOSTAWA ŚRODKÓW MEDYCZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2016-12-12 23:31 Zakończone
II - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) 2016-12-12 23:01 Zakończone
II - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2016-12-08 21:14 Zakończone
PRZYJĘCIE I OCZYSZCZENIE W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WÓD ODCIEKOWYCH, POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU (w podziale na części) 2016-12-08 14:19 Zakończone
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WYTWORZONYMI NA OBIEKTACH ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) 2016-11-24 22:31 Zakończone
KOMPLEKSOWA CAŁOROCZNA OBSŁUGA SZALETÓW PUBLICZNYCH PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I PRZY UL. MIODOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2016-11-18 22:31 Zakończone
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017 NA KOMPLEKSIE REKREACYJNYM ARKONKA W SZCZECINIE 2016-11-18 21:54 Zakończone
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE SZCZECINA I W LASACH MIEJSKICH (w podziale na części) 2016-11-17 22:56 Zakończone
OPRÓŻNIANIE BEZODPŁYWOWYCH ZBIORNIKÓW WÓD ODCIEKOWYCH NA ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISKACH ODPADÓW W SIERAKOWIE I SZCZECINIE-KLUCZU WRAZ Z OCZYSZCZENIEM TYCH WÓD W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (w podziale na części) 2016-11-07 22:13 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2016-11-04 13:53 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, LEKÓW LUDZKICH I ŚRODKÓW MEDYCZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE (w podziale na części) 2016-11-02 23:04 Zakończone
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) 2016-10-26 21:00 Zakończone
II - Zagospodarowanie terenu - plac zabaw przy ul. Pancernej i siłownia zewnętrzna przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie 2016-09-21 10:20 Zakończone
II - DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWO - REKREACYJNYCH NA SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE 2016-07-27 14:51 Zakończone
II - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO IM. R. ŁYCZYWKA W SZCZECINIE 2016-07-26 14:43 Zakończone
Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Rubinowego w Szczecinie - etap I 2016-07-21 12:11 Zakończone
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych 2016-07-20 14:56 Zakończone
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie (Park Karpińskiego) - etap II 2016-07-18 13:47 Zakończone
III - Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów, tj.: częśc I - wielofunkcyjnego dwuosiowego samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, częśc II - furgonu osobowo-towarowego o ciężarze do 3,5 tony (w podziale na części) 2016-07-14 09:22 Zakończone
Zagospodarowanie terenu - plac zabaw przy ul. Pancernej i siłownia zewnętrzna przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie 2016-07-14 08:10 Zakończone
Przebudowa parku im. St. Nadratowskiego w Szczecinie - etap IV 2016-07-11 09:37 Zakończone
II - Zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Wiślanej w Szczecinie - II etap 2016-07-08 15:09 Zakończone
Dostawa i montaż urządzeń do street workout, urządzeń sportowo-rekreacyjnych na siłownie zewnętrzne oraz urządzeń zabawowych na place zabaw (w podziale na części) 2016-07-04 13:43 Zakończone
ZWALCZANIE SZKODNIKA - SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN 2016-07-01 14:10 Zakończone
Budowa tymczasowego parkingu na Osiedlu Majowym przy zbiegu ulic J. Iwaszkiewicza i M. Dąbrowskiej w Szczecinie - etap III 2016-06-22 13:35 Zakończone
Remont parku po byłym cmentarzu przy ul. Ostrowskiej w Szczecinie 2016-06-10 12:58 Zakończone
Zagospodarowanie skweru im. M. Doliwo-Dobrowolskiego przy ul. Bema w Szczecinie - etap III 2016-06-09 07:57 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI (w podziale na części), tj. częśc I - konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie (parki, zieleńce i pasy drogowe) rejon III; część II - konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2016-06-07 11:26 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU MIEJSKIEGO IM. R. ŁYCZYWKA W SZCZECINIE 2016-06-02 15:42 Zakończone
Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Mazurskiej w Szczecinie (działka 5/12 obr. 1032) 2016-05-24 08:46 Zakończone
II - Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów, tj.: częśc I - wielofunkcyjnego dwuosiowego samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, część II - rugonu osobowow-towarowego o ciężarze do 3,5 tony (w podziale na części) 2016-05-23 15:10 Zakończone
Demontaż oraz odbiór, transport i unieszkodliwianie materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Szczecin 2016-05-04 15:39 Zakończone
Zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Wiślanej w Szczecinie - etap II 2016-04-28 12:52 Zakończone
BUDOWA PARKU MAJOWE W SZCZECINIE 2016-04-15 13:49 Zakończone
Zakup wraz z dostawą ciągnika rolniczego z przeznaczeniem do prac gospodarczych wykonywanych na terenie lasów miejskich Szczecina. 2016-04-08 13:42 Zakończone
Zakup i dostawa 15 szt. konstrukcji kwiatowych na Aleję Kwiatową (Plac Żołnierza w Szczecinie) wraz z obsadzeniem roślinami i pielęgnacją oraz obsadzeniem trawników cebulami krokusów 2016-04-08 13:05 Zakończone
UPORZĄDKOWANIE SKWERU IM. R. KUKLIŃSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP II 2016-04-08 12:22 Zakończone
Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów, tj: Część I - wielofunkcyjnego dwuosiowego samochodu ciężarowego o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, Część II- furgonu osobowo-towarowego o ciężarze do 3,5 tony (w podziale na części) 2016-03-31 10:21 Zakończone
Wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Zakładem Usług Komunalnych w Szczecinie 2016-03-23 13:04 Zakończone
Dostawa kwiatów przeznaczonych do nasadzeń na terenie Szczecina 2016-03-14 11:35 Zakończone
II-Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Drwali w Szczecinie - Etap VI - Budowa piłkochwytów wokół kortu tenisowego i boiska wraz z montażem wyposażenia boiska oraz zagospodarowanie terenu 2016-03-07 14:29 Zakończone
Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie 2016-02-29 10:33 Zakończone
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej fontann miejskich na terenie Gminy Miasto Szczecin 2016-02-22 08:20 Zakończone
Dostawa produktów leczniczych weterynaryjnych, produktów leczniczych i środków medycznych do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (w podziale na części) 2016-02-22 07:03 Zakończone
II - Ochrona obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (w podziale na części) 2016-02-04 13:48 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) 2016-01-12 15:08 Zakończone
Dostawa paliwa do pojazdów samochodowych, sprzętu specjalistycznego, pilarek i kosiarek Zakładu Usług Komunalnych 2015-12-18 13:47 Zakończone
Utrzymanie czystości w lasach miejskich Szczecina (w podziale na części) 2015-12-09 14:07 Zakończone
Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Gminy Miasto Szczecin i na terenie lasów miejskich (w podziale na części) 2015-12-04 14:40 Zakończone
Przyjęcie do oczyszczenia wód odciekowych pochodzących z zamkniętych składowisk odpadów w Sierakowie i Kluczu (w podziale na części) 2015-11-20 15:34 Zakończone
Konserwacja oświetlenia zlokalizowanego na obiektach administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych, będącego własnością Gminy Miasto Szczecin 2015-11-12 13:55 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU GENERAŁA S. F. SOSABOWSKIEGO W SZCZECINIE 2015-11-06 14:07 Zakończone
Dostawa wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych - place aktywności fizycznej dla seniorów (w podziale na części) 2015-10-21 12:17 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY UL. DRWALI W SZCZECINIE - ETAP VI - BUDOWA PIŁKOCHWYTÓW WOKÓŁ KORTU TENISOWEGO I BOISKA WRAZ Z MONTAŻEM WYPOSAŻENIA BOISKA ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2015-09-18 11:42 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. DOLIWO - DOBROWOLSKIEGO PRZY UL. BEMA W SZCZECINIE - ETAP II 2015-09-18 09:37 Zakończone
UPORZĄDKOWANIE SKWERU IM. R. KUKLIŃSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I 2015-08-13 12:07 Zakończone
Zagospodarowanie terenu parku przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie - etap I 2015-07-15 12:21 Zakończone
Zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ul. Walecznych - Sanatoryjną w Szczecinie Zdrojach na zielone tereny rekreacyjne 2015-07-10 11:55 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. GUIDO RECKA W SZCZECINIE - ETAP I 2015-06-26 13:22 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP III i IV 2015-05-15 08:24 Zakończone
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO TERENU PARKOWEGO PRZY UL. NAD ODRĄ W SZCZECINIE 2015-05-14 13:09 Zakończone
PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE 2015-04-30 11:11 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. DOLIWO - DOBROWOLSKIEGO PRZY UL. BEMA 2015-04-28 09:12 Zakończone
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE - REJON III 2015-04-24 11:11 Zakończone
ZWALCZANIE SZKODNIKA - SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN 2015-04-20 15:06 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. GUIDO RECKA W SZCZECINIE - ETAP I 2015-02-24 14:55 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONATANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2015-02-09 16:20 Zakończone
PIELĘGNACJA, WYCINKA ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA I ZBiLK W SZCZECINIE 2015-02-09 15:45 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) 2015-01-15 15:51 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE UL. HOŻEJ - WENDEŃSKIEJ - ŻELAZNEJ W SZCZECINIE - ETAP I i II 2015-01-12 17:14 Zakończone
DOSTAWA PALIWA DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO, PILAREK I KOSIAREK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE 2014-12-30 15:29 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2014-12-12 16:10 Zakończone
PRZYJĘCIE DO OCZYSZCZENIA WÓD ODCIEKOWYCH POCHODZĄCYCH Z ZAMKNIĘTYCH SKŁADOWISK ODPADÓW W SIERAKOWIE I W KLUCZU (w podziale na części) 2014-12-10 15:44 Zakończone
GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZEBRANYMI W GMINNYCH PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - EKOPORTACH (w podziale na części) 2014-12-05 10:24 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (w podziale na części) 2014-12-04 15:36 Zakończone
DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO 35 URZĄDZEŃ REKREACYJNO - SPORTOWYCH SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW 2014-11-25 11:53 Zakończone
WYKONANIE I ETAPU INWESTYCJI PN. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I TORU DO ROLEK WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ BUDOWĄ ZJAZDU PRZY UL. WIŚNIOWEJ W SZCZECINIE - BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I ZJAZDU 2014-10-17 16:15 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. M. DOLIWO - DOBROWOLSKIEGO PRZY UL. BEMA W SZCZECINIE - ETAP I 2014-10-17 15:27 Zakończone
PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE - III ETAP 2014-10-06 14:45 Zakończone
III-Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Drwali i Sadowej w Szczecinie - V etap: Wykonanie nawierzchni sportowej boiska wielofunkcyjnego 2014-09-15 12:54 Zakończone
II - WYKONANIE 6 SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W SZCZECINIE - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ REKREACYJNO - SPORTOWYCH 2014-08-07 09:08 Zakończone
OCHRONA KOMPLEKSU REKREACYJNEGO ARKONKA W SZCZECINIE 2014-07-17 12:46 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - UL. TWARDOWSKIEGO UL. 26 KWIETNIA - UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE - CZĘŚĆ II 2014-07-03 11:37 Zakończone
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH (podziale na części) 2014-06-26 08:34 Zakończone
II - WYKONANIE PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO U ZBIEGU ULIC DRWALI I SADOWEJ W SZCZECINIE - V ETAP: WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 2014-06-25 14:20 Zakończone
WYKONANIE 6 SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W SZCZECINIE - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ REKREACYJNO - SPORTOWYCH 2014-06-16 12:52 Zakończone
WYKONANIE PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO U ZBIEGU ULIC DRWALI I SADOWEJ W SZCZECINIE - V ETAP: WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 2014-06-05 14:31 Zakończone
II - MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. KS. ZOFII I UL. JAROGNIEWA W SZCZECINIE - ETAP II - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 2014-05-21 14:41 Zakończone
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części) 2014-05-15 11:52 Zakończone
PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE - II ETAP 2014-05-13 08:40 Zakończone
BUDOWA MINI MUSZLI KONCERTOWEJ NA PL. IM. PAWŁOWSKIEGO W SZCZECINIE - II ETAP 2014-05-05 13:16 Zakończone
PIELĘGNACJA, WYCINKA I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA I ZBiLK W SZCZECINIE 2014-04-10 10:00 Zakończone
MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. KS. ZOFII I UL. JAROGNIEWA W SZCZECINIE - ETAP II - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 2014-03-27 11:42 Zakończone
II - ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 2014-03-27 10:11 Zakończone
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) 2014-03-25 08:43 Zakończone
WYKONANIE 2 SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W SZCZECINIE - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ REKREACYJNO - SPORTOWYCH 2014-03-19 14:23 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 2014-03-07 13:16 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SIECI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2014-02-24 14:59 Zakończone
II - REMONT FONTANNY NA PLACU ORŁA BIAŁEGO W SZCZECINIE 2014-02-14 13:10 Zakończone
Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji - dokończenie realizacji inwestycji 2014-02-10 15:55 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONATANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2014-02-10 09:43 Zakończone
WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO GMINY MIASTO SZCZECIN PN. DOPROWADZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DO STREF INWESTYCYJNYCH TRZEBUSZA I DUNIKOWA PRZEZNACZONYCH POD FUNKCJE PRZEMYSŁOWO - SKŁADOWE 2013-12-23 14:43 Zakończone
OCHRONA TERENU BUDOWY KĄPIELISKA ARKONKA W SZCZECINIE 2013-12-18 13:07 Zakończone
II - DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2013-12-18 08:28 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. 26 KWIETNIA - UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE - CZĘŚĆ I 2013-12-13 15:13 Zakończone
GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZEBRANYMI W GMINNYCH PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - EKOPORTACH (w podziale na części) 2013-12-11 14:16 Zakończone
II - KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2013-12-06 16:13 Zakończone
DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE REALIZOWANA W RAMACH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH 2013-12-06 15:49 Zakończone
II - DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE (w podziale na części) 2013-12-06 15:27 Zakończone
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) 2013-12-02 15:29 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (w podziale na części) 2013-11-26 14:48 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2013-11-26 14:09 Zakończone
UNIESZKODLIWIANIE WÓD ODCIEKOWYCH ZE SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWIE I W KLUCZU (w podziale na części) 2013-11-26 13:29 Zakończone
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2013-11-25 15:41 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄTW SZCZECNIE (w podziale na części) 2013-11-25 14:55 Zakończone
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2013-11-22 16:20 Zakończone
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części) 2013-11-22 15:11 Zakończone
REMONT FONTANNY NA PLACU ORŁA BIAŁEGO W SZCZECINIE 2013-11-06 14:43 Zakończone
WYKONANIE 2 SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W SZCZECINIE 2013-10-16 15:25 Zakończone
PRACE PORZĄDKOWE NA TERENIE INWESTYCYJNYM DUNIKOWO W SZCZECINIE 2013-10-11 15:16 Zakończone
MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. SŁONECZNEJ W SZCZECINIE - ETAP I 2013-09-17 13:37 Zakończone
BIEŻĄCA KONSERWACJA ALEJEK O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2013-09-17 10:36 Zakończone
MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. JAROGNIEWA I UL. KS. ZOFII W SZCZECINIE - ETAP I 2013-09-04 14:10 Zakończone
WYKONANIE PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO U ZBIEGU ULIC DRWALI I SADOWEJ W SZCZECINIE - IV ETAP: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 2013-08-09 15:39 Zakończone
REWITALIZACJA BOISKA PRZY UL. ROMANTYCZNEJ W SZCZECINIE 2013-07-26 14:07 Zakończone
WYKONANIE 3 SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH DLA SENIORÓW W SZCZECINIE 2013-07-18 15:12 Zakończone
MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. ZAJĘCZEJ W SZCZECINIE - I ETAP 2013-07-18 14:34 Zakończone
PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP I 2013-06-26 14:56 Zakończone
MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. JAROGNIEWA I UL. KS. ZOFII W SZCZECINIE - ETAP I 2013-06-26 14:19 Zakończone
BUDOWA MINI MUSZLI KONCERTOWEJ NA PL. IM. PAWŁOWSKIEGO W SZCZECINIE - I ETAP 2013-05-23 11:09 Zakończone
BUDOWA TYMCZASOWEGO PARKINGU NA OSIEDLU MAJOWYM PRZY ZBIEGU ULIC J. IWASZKIEWICZA I M. DĄBROWSKIEJ W SZCZECINIE - I ETAP 2013-05-17 10:42 Zakończone
WYKONYWANIE RATOWNICTWA WODNEGO NA SZCZECIŃSKICH KĄPIELISKACH 2013-05-09 12:37 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 2013-04-29 14:38 Zakończone
DEMONTAŻ ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2013-04-16 10:10 Zakończone
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części) 2013-04-08 10:05 Zakończone
PIELĘGNACJA, WYCINKA I NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA I ZBiLK W SZCZECINIE 2013-03-19 15:24 Zakończone
WYCINKA SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW DO LAT 10 ORAZ WIATROŁOMÓW NA TERENIE PARKU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE 2013-02-14 16:20 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ, DESZCZOWEJ, DRENARSKIEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2013-02-08 14:36 Zakończone
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECNIE 2013-02-08 13:47 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2013-02-01 09:43 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE AGROTECHNICZNE TERENÓW INWESTYCYJNYCH TRZEBUSZ - DUNIKOWO W SZCZECINIE 2013-01-31 16:18 Zakończone
II - DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE REALIZOWANA W RAMACH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH 2013-01-18 11:02 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE 2013-01-18 08:47 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (w podziale na części) 2013-01-17 12:29 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2012-12-12 08:18 Zakończone
DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE REALIZOWANA W RAMACH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH 2012-12-11 14:42 Zakończone
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części) 2012-12-10 09:03 Zakończone
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2012-12-06 15:01 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2012-12-06 14:27 Zakończone
UNIESZKODLIWIANIE WÓD ODCIEKOWYCH ZE SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWIE I W KLUCZU (w podziale na części) 2012-12-05 15:32 Zakończone
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2012-12-05 15:04 Zakończone
PIELĘGNACJA I WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZBiLK 2012-10-23 15:40 Zakończone
MODERNIZACJA BOISKA I PLACU ZABAW PRZY UL. JAGODOWEJ / BIAŁOSTOCKIEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2012-10-22 15:44 Zakończone
DOSTAWA ŁAWEK PARKOWYCH I KOSZY 2012-10-19 13:24 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY Ul. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W SZCZECINIE - OGRODZENIE WRAZ Z FURTKAMI, URZĄDZENIA ZABAWOWE, URZĄDZENIA REKREACYJNO - SPORTOWE I MAŁA ARCHITEKTURA 2012-10-19 13:05 Zakończone
REMONT TOALETY PUBLICZNEJ PRZY UL. KOMANDORSKIEJ W SZCZECINIE 2012-10-10 10:35 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 2012-10-03 13:32 Zakończone
REWITALIZACJA BYŁEGO CMENTARZA PRZY UL. SMUTNEJ W SZCZECINIE - ETAP I 2012-10-02 14:11 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW NA TERENIE PARKU BRODOWSKIEGO W SZCZECINIE - OGRODZENIE WRAZ Z FURTKĄ, URZĄDZENIA ZABAWOWE I MAŁA ARCHITEKTURA 2012-10-01 14:46 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY Ul. STRZELCÓW PODHALAŃSKICH W SZCZECINIE - OGRODZENIE WRAZ Z FURTKAMI, URZĄDZENIA ZABAWOWE, URZĄDZENIA REKREACYJNO - SPORTOWE I MAŁA ARCHITEKTURA 2012-09-21 15:05 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI (w podziale na części) 2012-09-12 13:22 Zakończone
UTRZYMANIE I KONSERWACJA ZIELENI NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2012-08-24 11:20 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 2012-08-24 09:07 Zakończone
PRZEBUDOWA I REWITALIZACJA KWATERY ZASŁUŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE CZĘŚĆ I 2012-08-10 13:29 Zakończone
REWITALIZACJA BYŁEGO CMENTARZA PRZY UL. SMUTNEJ W SZCZECINIE - ETAP I 2012-08-03 15:51 Zakończone
WYKONANIE PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO U ZBIEGU ULIC DRWALI I SADOWEJ W SZCZECINIE 2012-08-03 09:33 Zakończone
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. REWALORYZACJA STAWU BRODOWSKIEGO W SZCZECINIE 2012-07-24 14:42 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW NA PLACU KOCZEGO PRZY Ul. GROBLA W SZCZECINIE - OGRODZENIE WRAZ Z FURTKĄ, URZĄDZENIA ZABAWOWE I MAŁA ARCHITEKTURA 2012-07-23 14:04 Zakończone
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE 2012-07-16 15:19 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE LASÓW MIEJSKICH W SZCZECINIE 2012-07-09 12:36 Zakończone
BUDOWA ODWODNIENIA KWATER GRZEBALNYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. BRONOWICKIEJ W SZCZECINIE 2012-07-03 11:30 Zakończone
WYKONYWANIE RATOWNICTWA WODNEGO NA SZCZECIŃSKICH KĄPIELISKACH (w podziale na części) 2012-05-18 15:26 Zakończone
PRACE ROZBIÓRKOWE ZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SKŁADOWISKA ODPADÓW W SIERAKOWIE 2012-04-30 10:15 Zakończone
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części) 2012-04-19 12:10 Zakończone
ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2012-04-05 15:11 Zakończone
DEMONTAŻ ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2012-04-05 12:42 Zakończone
BUDOWA DRUGIEJ LINII KREMACYJNEJ W KAPLICY GŁÓWNEJ NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2012-04-05 09:07 Zakończone
REMONT ISTNIEJĄCYCH ZBIORNIKÓW ODCIEKÓW NA TERENIE SKŁADOWISKA ODPADÓW W SIERAKOWIE 2012-03-19 13:00 Zakończone
REMONT I KONSERWACJA OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE, OD UL. KU SŁOŃCU - ETAP II 2012-03-19 09:06 Zakończone
NASADZENIA KOMPENSACYJNE I POZOSTAŁE PRACE NA TERENACH OBJĘTYCH PODSTREFĄ SZCZECIN SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO - PARK MIELEC 2012-03-16 15:01 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ, DESZCZOWEJ, DRENARSKIEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2012-03-02 10:45 Zakończone
PIELĘGNACJA, WYCINKA ORAZ NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZBiLK 2012-02-22 07:39 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2012-02-21 09:55 Zakończone
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECNIE 2012-02-17 14:28 Zakończone
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECNIE 2012-01-25 16:17 Zakończone
REMONT FONTANNY NA WAŁACH CHROBREGO W SZCZECINIE 2012-01-13 12:44 Zakończone
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2012-01-11 15:09 Zakończone
PIELĘGNACJA OGRODU RÓŻANEGO 2012-01-11 13:08 Zakończone
DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE REALIZOWANA W RAMACH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH 2011-12-21 15:12 Zakończone
II - DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LEKÓW LUDZKICH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄTW SZCZECNIE (w podziale na części) 2011-12-21 14:39 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (w podziale na części) 2011-12-15 14:05 Zakończone
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2011-12-08 14:44 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH I LEKÓW LUDZKICH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2011-12-06 08:43 Zakończone
UNIESZKODLIWIANIE WÓD ODCIEKOWYCH ZE SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWIE I W KLUCZU (w podziale na części) 2011-12-01 14:53 Zakończone
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części) 2011-11-30 13:57 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2011-11-30 13:02 Zakończone
UPORZĄDKOWANIE TERENU PARKU PRZY UL. OSTROWSKIEJ W SZCZECINIE 2011-10-14 13:25 Zakończone
PRZEBUDOWA MOSTU WJAZDOWEGO NA TEREN KĄPIELISKA DZIEWOKLICZ W SZCZECINIE 2011-10-14 11:38 Zakończone
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ REKREACYJNO - SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW PRZY UL. OKÓLNEJ W SZCZECINIE 2011-10-03 13:40 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE PLACÓW ZABAW W SZCZECINIE (w podziale na części) 2011-09-28 14:48 Zakończone
REMONT OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W SZCZECINIE - PŁONI PRZY UL. UCZNIOWSKIEJ 2011-09-14 14:47 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE AGROTECHNICZNE NA TERENACH OBJĘTYCH PODSTREFĄ SZCZECIN SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO - PARK MIELEC 2011-09-06 13:21 Zakończone
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW, PLATANÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części) 2011-09-06 12:43 Zakończone
II - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW W OGRÓDKU JORDANOWSKIM W SZCZECINIE 2011-07-29 14:58 Zakończone
REMONT I KONSERWACJA ORAZ WYKONANIE ELEMENTÓW OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE, OD UL. KU SŁOŃCU - ETAP I 2011-07-29 10:01 Zakończone
REMONT BOKSÓW BYTOWYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2011-07-21 14:51 Zakończone
II - PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2011-07-21 13:21 Zakończone
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW W OGRÓDKU JORDANOWSKIM W SZCZECINIE 2011-07-12 14:26 Zakończone
PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE 2011-07-04 14:08 Zakończone
PRACE SAPERSKIE NA TERENACH OBJĘTYCH PODSTREFĄ SZCZECIN SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO - PARK MIELEC 2011-07-01 13:07 Zakończone
BIEŻĄCA KONSERWACJA ALEJEK O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2011-06-17 08:42 Zakończone
BUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ ZIELEŃCA IM. ROMANA ŁYCZYWKA PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO, UL. OSTRAWICKIEJ I UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W SZCZECINIE, DZIAŁKA NR EWID. 13/2, OBRĘB 2063 SZCZECIN 2011-05-09 14:07 Zakończone
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE 2011-05-05 14:14 Zakończone
PIELĘGNACJA ORAZ WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW (WRAZ Z FREZOWANIEM PNI PO WYCIĘTYCH DRZEWACH) ROSNACYCH NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZBiLK 2011-04-05 09:02 Zakończone
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU W ZADANIU PN. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYKONANIE ZADANIA PN. PRZEBUDOWA KĄPIELISKA ARKONKA DLA POTRZEB SPORTU I REKREACJI (ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ) 2011-04-01 14:56 Zakończone
ZAPEWNIENIE OBSADY RATOWNIKÓW I WYKONANIE EKSPERTYZ SZCZECIŃSKICH KĄPIELISK (w podziale na części) 2011-04-01 08:52 Zakończone
II - KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNYCH, DESZCZOWYCH, DRENARSKICH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2011-03-30 15:05 Zakończone
DEMONTAŻ ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2011-03-28 11:54 Zakończone
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH LEŚNYCH, REKREACYJNYCH I WYPOCZYNKOWYCH, SZLAKACH SPACEROWO-ROWEROWYCH, CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ŚCIEŻKACH EDUKACYJNYCH W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA (w podziale na części) 2011-03-23 08:13 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ, DESZCZOWEJ,DRENARSKIEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCHNA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2011-03-02 13:19 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ FONTANN MIEJSKICH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2011-02-28 13:45 Zakończone
POSZERZENIE KWATER GRZEBALNYCH NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECINIE - DZ. 11 - OBRĘB 2135 - CZĘŚĆ I 2011-02-28 11:03 Zakończone
REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W SIERAKOWIE, GM. POLICE, KWATERY II i III 2011-02-17 13:32 Zakończone
REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W SZCZECNIE - KLUCZU PRZY UL. KOMETY 2011-02-15 13:40 Zakończone
WYDOBYCIE Z DNA RZEKI ODRY WRAKU JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ ZLOKALIZOWANEJ PRZY NABRZEŻU BULWAR PIASTOWSKI 2011-02-10 12:06 Zakończone
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECNIE (w podziale na części) 2011-01-20 13:43 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓWMIEJSKICH (w podziale na części) 2011-01-19 15:29 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2011-01-12 08:19 Zakończone
DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE REALIZOWANA W RAMACH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH 2010-12-22 16:07 Zakończone
PIELĘGNACJA OGRODU RÓŻANEGO 2010-12-07 15:04 Zakończone
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części) 2010-12-06 15:00 Zakończone
UNIESZKODLIWIANIE WÓD ODCIEKOWYCH ZE SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWIE I W KLUCZU (w podziale na części) 2010-11-25 14:44 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2010-11-24 12:06 Zakończone
PIELĘGNACJA ORAZ WYCINKA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (w podziale na części) 2010-11-18 12:37 Zakończone
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA ZIELENIEC JEZIORKO SŁONECZNE, PLAC ZABAW PRZY UL. ZAMKNIĘTEJ, OGRÓDEK JORDANOWSKI W PARKU NOAKOWSKIEGO, PLAC ZABAW W PARKU KASPROWICZA I PLAC ZABAW NA ZIELEŃCU IM. PAWŁOWSKIEGO W SZCZECINIE 2010-11-18 11:43 Zakończone
II - BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG I ALEJEK O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2010-11-05 09:21 Zakończone
PIELĘGNACJA ORAZ WYCINKA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENACH GMINY MIASTO SZCZECIN ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 2010-10-28 14:24 Zakończone
BIEŻĄCA KONSERWACJA DRÓG I ALEJEK O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA TERENIE CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2010-10-20 13:47 Zakończone
BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ARKOŃSKIEGO - ETAP II 2010-10-04 11:33 Zakończone
II - BUDOWA TYMCZASOWEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZY UL. PRZYSZŁOŚCI / KOŁBACKIEJ W SZCZECINIE 2010-09-29 12:33 Zakończone
KOMPLEKSOWY I WIELOBRANŻOWY NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN. PROMENADA Z WIDOKIEM NA ODRĘ - PRZEBUDOWA SZCZECIŃSKICH BULWARÓW (w podziale na części) 2010-09-27 13:05 Zakończone
BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU ARKOŃSKIEGO - ETAP I 2010-09-22 12:41 Zakończone
DEMONTAŻ ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCHZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2010-09-20 13:05 Zakończone
BUDOWA MASZTÓW FLAGOWYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM FRAGMENTU PLACU PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI POŁOŻONYM PRZY RUBINOWYM STAWIE NA OS. SŁONECZNYM W SZCZECINIE 2010-09-16 15:12 Zakończone
BUDOWA TYMCZASOWEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZY UL. PRZYSZŁOŚCI / KOŁBACKIEJ W SZCZECINIE 2010-09-07 14:45 Zakończone
WYKONANIE NAWIERZCHNI NA CIĄGU ROWEROWO - PIESZYM, OD KĄPIELISKA ARKONKA DO UL. WINCENTEGO POLA W SZCZECNIE (II powtórka) 2010-09-07 14:17 Zakończone
BUDOWA ŚCIAN URNOWYCH WRAZ Z REMONTEM BRAMY WEJŚCIOWEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM W SZCZECINIE PRZY UL. GOLENIOWSKIEJ 2010-08-30 14:03 Zakończone
REMONT OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP IV 2010-08-30 13:09 Zakończone
II - WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH FONTANNY KOTWICA (SEDINA) NA PLACU TOBRUCKIM W SZCZECINIE - ETAP I 2010-08-19 14:53 Zakończone
WYDZIELENIE KWATERY POCHÓWKÓW URNOWYCH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W DĄBIU 2010-08-12 07:59 Zakończone
II - WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH USZKODZONEJ PRZEGRODY STROPOWEJ ORAZ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SZALETU MIEJSKIEGO PRZY BRAMIE PORTOWEJ W SZCZECINIE 2010-07-15 14:02 Zakończone
WYKONANIE NAWIERZCHNI NA CIĄGU ROWEROWO - PIESZYM, OD KĄPIELISKA ARKONKA DO UL. WINCENTEGO POLA W SZCZECNIE 2010-07-15 13:30 Zakończone
WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH FONTANNY KOTWICA (SEDINA) NA PLACU TOBRUCKIM W SZCZECINIE - ETAP I 2010-07-15 12:53 Zakończone
DOBÓR I DOSTAWA POMP GŁĘBINOWYCH DO FONTANN MIEJSKICH ORAZ DOSTAWA POMPY (w podziale na części) 2010-06-17 14:55 Zakończone
REMONT OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP III 2010-06-14 11:51 Zakończone
WYKONANIE PRAC NAPRAWCZYCH USZKODZONEJ PRZEGRODY STROPOWEJ ORAZ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SZALETU MIEJSKIEGO PRZY BRAMIE PORTOWEJ W SZCZECINIE 2010-06-14 10:51 Zakończone
WYKONANIE NAWIERZCHNI NA CIĄGU ROWEROWO - PIESZYM, OD KĄPIELISKA ARKONKA DO UL. WINCENTEGO POLA W SZCZECNIE 2010-06-14 08:37 Zakończone
DEMONTAŻ ORAZ ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2010-06-08 14:11 Zakończone
PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ URZĄDZEŃ ODPROWADZAJĄCYCH ŚCIEKI OPADOWE DO GRUNTU NA TERENIE MIEJSKIEGO KĄPIELISKA GŁĘBOKIE W SZCZECINIE 2010-05-19 09:41 Zakończone
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW, PLATANÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części) 2010-05-19 08:44 Zakończone
WYKONANIE DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA KONSTRUKCJI NABRZEŻA (UMOCNIENIA BRZEGOWEGO) WYSPY PUCKIEJ NA ODCINKU I i III 2010-05-14 13:32 Zakończone
OBSŁUGA STANOWISK KASOWYCH NA KĄPIELISKACH MIEJSKICH W SZCZECINIE W SEZONIE LETNIM 2010 R. 2010-04-29 11:09 Zakończone
DOBÓR I DOSTAWA POMP GŁĘBINOWYCH DO FONTANN MIEJSKICH 2010-04-22 10:05 Zakończone
PRZEBUDOWA ZIELEŃCA PRZY UL. ŚW. BARBARY W SZCZECINIE 2010-04-15 14:42 Zakończone
PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE W OBSZARZE PROJEKTOWANEGO OGRODU BOTANICZNEGO SYRENIE STAWY WRAZ Z PRACAMI Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W LASACH MIEJSKICH 2010-04-13 08:31 Zakończone
REMONT OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP II 2010-04-12 09:23 Zakończone
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZAT W SZCZECINIE (w podziale na części) 2010-04-01 19:01 Zakończone
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECNIE (w podziale na części) 2010-01-28 20:24 Zakończone
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA SZALETU PUBLICZNEGO PRZY UL. ZEGADŁOWICZA W SZCZECNIE 2010-01-28 20:19 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) 2010-01-28 20:13 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2010-01-20 11:51 Zakończone
DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE REALIZOWANA W RAMACH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH 2009-12-21 13:42 Zakończone
PIELĘGNACJA OGRODU RÓŻANEGO 2009-12-04 09:55 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2009-12-02 10:18 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINYMIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (w podziale na części) 2009-12-02 09:38 Zakończone
UNIESZKODLIWIANIE WÓD ODCIEKOWYCH ZE SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWIE I W KLUCZU (w podziale na części) 2009-12-02 08:26 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2009-12-01 15:09 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2009-12-01 13:53 Zakończone
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części) 2009-12-01 11:29 Zakończone
REMONT POSADZKI W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2009-11-25 10:19 Zakończone
II - PRZEBUDOWA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE, OBEJMUJĄCA POSZERZENIE KWATERY NR 36 2009-11-25 08:57 Zakończone
II - PRZEKSZTAŁCENIE STAREJ NIECKI BASENIKU KĄPIELOWEGO NA FONTANNĘ W PARKU NOAKOWSKIEGO W SZCZECINIE 2009-11-25 07:53 Zakończone
LIKWIDACJA BASENU P.POŻ W PARKU IM. KASPROWICZA W SZCZECIN 2009-10-30 14:41 Zakończone
ILUMINACJA BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2009-10-08 14:29 Zakończone
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ Z ZAPEWNIENIEM INSPEKTORÓW NADZORU NA ZADANIU PN.: Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie - część I 2009-10-07 14:56 Zakończone
II - MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO NA TERENIE ZESPOŁU PARKÓW: KASPROWICZA - ARKOŃSKI, OD KĄPIELISKA ARKONKA DO UL. WINCENTEGO POLA W SZCZECINIE 2009-10-02 10:02 Zakończone
BUDOWA BOKSÓW BYTOWYCH W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2009-10-02 08:32 Zakończone
BUDOWA OŚWIETLENIA W PARKU IM. KOWNASA I W PARKU PRZY UL. OBOTRYCKIEJ / OLIWKOWEJ W SZCZECINIE (w podziale na części) 2009-09-30 10:10 Zakończone
REMONT OGRODZENIA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE - ETAP I 2009-09-30 08:49 Zakończone
PRZEBUDOWA CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE, OBEJMUJĄCA POSZERZENIE KWATERY NR 36 2009-09-30 07:55 Zakończone
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW W TEATRZE LETNIM W SZCZECINIE 2009-09-29 15:03 Zakończone
PRZEKSZTAŁCENIE STAREJ NIECKI BASENIKU KĄPIELOWEGO NA FONTANNĘ W PARKU NOAKOWSKIEGO W SZCZECINIE 2009-09-29 14:15 Zakończone
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DO OZDOBNEGO OŚWIETLENIA BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO W SZCZECINIE 2009-09-18 15:07 Zakończone
MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO NA TERENIE ZESPOŁU PARKÓW: KASPROWICZA - ARKOŃSKI, OD KĄPIELISKA ARKONKA DO UL. WINCENTEGO POLA W SZCZECINIE 2009-09-07 12:39 Zakończone
II - DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW PRZY UL. NEHRINGA ORAZ URZĄDZEŃ REKREACYJNO - SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW W PARKU IM. ANDERSA W SZCZECINIE 2009-08-14 10:22 Zakończone
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO CMENTARZA KOMUNALNEGO W SZCZECINIE - DĄBIU WRAZ Z BUDOWĄ 10 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2009-08-13 14:37 Zakończone
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLAC ZABAW PRZY UL. NEHRINGA ORAZ URZĄDZEŃ REKREACYJNO ? SPORTOWYCH NA PLAC ZABAW W PARKU IM. ANDERSA W SZCZECINIE 2009-07-20 14:05 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WODNO-MELIORACYJNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN I NA TERENIE LASÓW MIEJSKICH (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2009-05-15 14:43 Zakończone
DOBÓR, DOSTAWA I MONTAŻ POMOSTU REKREACYJNEGO NA KĄPIELISKO GŁĘBOKIE 2009-04-17 15:16 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN (w podziale na części) 2009-04-09 15:02 Zakończone
II - ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2009-04-09 14:22 Zakończone
PRZEGLĄD 5 LETNI I ROCZNY NABRZEŻA STARÓWKA 2009-04-02 14:08 Zakończone
KONSERWACJA, EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE W STAŁEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ INSTALACJI WODNO - KANALIZACYJNEJ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MIASTO SZCZECIN 2009-03-23 14:38 Zakończone
II - Dostawa oleju napędowego na Wyspę Bielawa 2009-03-18 15:01 Zakończone
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN. BUDYNEK RESTAURACJI Z KAWIARNIĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, ZLOKALIZOWANY W OGRODZIE RÓŻANYM, PRZY UL. PAWŁA JASIENICY 8 W SZCZECINIE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ 2009-03-18 11:44 Zakończone
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW, PLATANÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części) 2009-03-17 14:12 Zakończone
REMONT I PRZEBUDOWA STRUMIENI NIEDŹWIEDZIANKA I TRAWNA (w podziale na części) 2009-03-16 13:58 -
II - Zagospodarowanie lasu w zakresie hodowli lasu, ochrony zasadniczej, ochrony przeciwpożarowej, melioracji agrotechnicznych i zagospodarowania turystycznego w Leśnictwie Dąbie i Leśnictwie Głębokie - w podziale na części 2009-03-04 15:24 Zakończone
DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NA WYSPĘ BIELAWA 2009-02-27 13:19 Zakończone
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH LEŚNYCH, REKREACYJNYCH I WYPOCZYNKOWYCH, SZLAKACH SPACEROWO-ROWEROWYCH, CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ŚCIEŻKACH EDUKACYJNYCH W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA 2009-02-25 14:07 Zakończone
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2009-02-23 14:54 Zakończone
DOBÓR I DOSTAWA POMP GŁĘBINOWYCH I KOMPAKTU (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2009-02-11 14:40 Zakończone
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2009-02-03 13:35 Zakończone
II - DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECNIE (w podziale na części) 2009-01-29 09:00 Zakończone
II - DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECNIE REALIZOWANA W RAMACH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI BEZGÓTOWKOWYCH 2009-01-26 15:11 Zakończone
ZAGOSPODAROWANIE LASU W ZAKRESIE HODOWLI LASU, OCHRONY ZASADNICZNEJ, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, MELIORACJI AGROTURYSTYCZNYCH, ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEWGO W LEŚNICTWIE DĄBIE I GŁĘBOKIE (w podziale na części) 2009-01-23 08:57 Zakończone
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH, ŚRODKÓW MEDYCZNYCH I NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2009-01-21 12:51 Zakończone
DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE REALIZOWANA W RAMACH WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKONYWANIA TRANSAKCJI BEZGOTÓWKOWYCH 2009-01-16 14:32 Zakończone
DOSTAWA KARMY DLA ZWIERZĄT ORAZ ŻWIRKU DLA KOTÓW DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE (w podziale na części) 2009-01-16 14:00 Zakończone
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2009-01-13 14:15 Zakończone
PIELĘGNACJA OGRODU RÓŻANEGO 2008-12-11 19:39 Zakończone
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I SZALETÓW PUBLICZNYCH (w podziale na części) 2008-12-09 15:25 Zakończone
WYKONANIE PRZEGLĄDU 5-LETNIEGO NABRZEŻA STARÓWKA 2008-11-27 15:06 Zakończone
OCZYSZCZENIE PIASKOWNIKÓW PRZY UL. JUDYMA I KONSERWACJA ODCINKA WARSZEWCA 2008-11-12 14:20 Zakończone
WYKONANIE OŚWIETLENIA TEATRU LETNIEGO W SZCZECINIE 2008-10-15 15:00 Zakończone
LIKWIDACJA BASENÓW P.POŻ. PRZY UL. SKALISTEJ I UL. KUSOCIŃSKIEGO (w podziale na części) 2008-10-14 09:13 Zakończone
MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA - ALEJKA ZACHODNIO - PÓŁNOCNA 2008-10-02 08:11 Zakończone
MODERNIZACJA CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA - ALEJKA WSCHODNIA 2008-10-01 10:42 Zakończone
WYKONANIE PRZEGLĄDU 5-LETNIEGO NABRZEŻA BULWAR PIASTOWSKI, BULWAR GDYŃSKI, BULWAR ELBLĄSKI, NABRZEŻA REGALICA, PRZYCZÓŁKÓW MOSTU CŁOWEGO ORAZ PRZEGLĄDU ROCZNEGO DLA POZOSTAŁYCH NABRZEŻY MIEJSKICH (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2008-09-29 13:04 Zakończone
II - WYKONANIE NASADZEŃ I ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH W PASACH ZIELENI POMIĘDZY JEZDNIAMI AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II (ODCINIEK OD UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO DO PL. GRUNWALDZKIEGO) 2008-09-29 10:23 Zakończone
Transport wód odciekowych ze składowisk odpadów w Sierakowie i Kluczu wraz ze zrzutem do oczyszczalni ścieków w Redlicy oraz rozdeszczowywanie wód odciekowych na czaszach składowisk 2008-07-18 12:12 Zakończone
KONSERWACJA ELEWACJI BRAMY GŁÓWNEJ CMENTARZA CENTRALNEGO I ZESPOŁU PRZYLEGŁYCH BUDYNKÓW 2008-06-13 14:21 Zakończone
WYKONANIE NASADZEŃ I ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH W PASACH ZIELENI POMIĘDZY JEZDNIAMI AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II (odcinek od. ul. Niedziałkowskiego do Pl. Grunwaldzkiego) 2008-06-03 11:17 Zakończone
USŁUGI KONSERWACYJNO - EKSPLOATACYJNE ORAZ USUWANIE AWARII W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH I SANITARNYCH W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części) 2008-05-19 12:14 -
DOSTAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA KĄPIELISKA MIEJSKIE W SZCZECINIE 2008-05-15 09:16 -
ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MIASTO SZCZECIN 2008-04-30 14:45 -
II - LIKWIDACJA CHOROBY CISÓW, PLATANÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części) 2008-04-21 10:34 -
REMONT CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO ORAZ OŚWIETLENIA WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA (w podziale na części) 2008-04-04 16:09 -
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ PN. BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY Z ZAMKNIĘTYM OBIEGIEM WODY ORAZ REMONT BASENÓW NA KĄPIELISKU ARKONKA 2008-04-04 15:25 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 15, PRZY UL. MIESZKA I, NA KWATERY GRZEBALNE 2008-04-04 07:40 -
II - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH LEŚNYCH, REKREACYJNYCH, WYPOCZYNKOWYCH, SZLAKACH SPACEROWO - ROWEROWYCH, CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ŚCIEŻKACH EDUKACYJNYCH W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA 2008-03-17 12:46 -
LIKWIDACJA ŹRÓDŁA CHOROBY CISÓW, PLATANÓW I KASZTANOWCÓW NA TERENACH ZIELENI MIASTA SZCZECIN (w podziale na części) 2008-03-12 11:26 -
DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I MONITOROWANIE SYSTEMU NAPADOWEGO W SZALETACH MIEJSKICH W SZCZECINIE 2008-03-07 13:00 -
REMONT CIĄGU PIESZO - ROWEROWEGO WRAZ Z OŚWIETLENIEM WOKÓŁ KĄPIELISKA ARKONKA 2008-03-07 11:11 -
DOSTAWA LEKÓW WETERYNARYJNYCH I ŚRODKÓW MEDYCZNYCH DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SZCZECINIE 2008-03-04 15:00 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU CMENTARZA CENTRALNEGO PRZY KWATERZE 45 2008-02-15 11:21 -
BUDOWA ŚCIAN URNOWYCH II NA CMENTARZU CENTRALNYM W SZCZECNIE 2008-02-12 11:45 -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁYM CMENTARZU PRZY UL. WAPIENNEJ W SZCZECINIE 2008-02-11 09:18 -
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENACH LEŚNYCH, REKREACYJNYCH, WYPOCZYNKOWYCH, SZLAKACH SPACEROWO - ROWEROWYCH, CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ŚCIEŻKACH EDUKACYJNYCH W LASACH MIEJSKICH SZCZECINA 2008-02-08 13:14 -
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BEDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2008-02-08 12:33 -
Dostawa środków czystości dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie (z podziałem na części) 2008-01-25 13:50 -
(III) Dostawa paliw dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie 2008-01-16 11:51 -
POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA, MELIORACJE AGROTECHNICZNE W RAMACH CIĘĆ ODNOWIENIOWYCH, PIELĘGNACYJNYCH I SANITARNYCH W LEŚNICTWIE GŁĘBOKIE I LEŚNICTWIE DĄBIE (w podziale na części) 2008-01-10 14:19 -
PIELĘGNACJA OGRODU RÓŻANEGO 2008-01-10 13:10 -
ZAGOSPODAROWANIE LASU W ZAKRESIE HODOWLI LASU, OCHRONY ZASADNICZEJ, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, MELIORACJI AGROTECHNICZNYCH I ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO W LEŚNICTWIE GŁĘBOKIE I LEŚNICTWIE DĄBIE (w podziale na części) 2008-01-10 09:42 -
OCHRONA WYSPY BIELAWA 2008-01-10 08:33 -
II - Dostawa paliw dla Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie 2008-01-04 09:42 -
DOSTAWA PALIW DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE 2007-12-14 14:01 -
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części) - II 2007-12-14 13:39 -
OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2007-12-12 15:33 -
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KABIN SANITARNYCH I TOALET PUBLICZNYCH (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2007-12-06 11:26 -
ROZBIÓRKA TOALETY PUBLICZNEJ W PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE 2007-11-09 09:05 -
II - ZAGOSPODAROWANIE BOISKA OSIEDLOWEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEJ / BOTANICZNEJ W SZCZECINIE 2007-10-25 09:58 -
BUDOWA MINIPARKU PRZY UL. ROMERA W SZCZECINIE - OŚWIETLENIE I MAŁA ARCHITEKTURA 2007-09-25 11:46 -
BUDOWA OŚWIETLENIA PARKU BRODOWSKIEGO W SZCZECINIE - ETAP III - OBWOD 1 2007-09-25 09:29 -
KONSERWACJA I UTRZYMANIE ZIELENI MIEJSKIEJ W SZCZECINIE (W PODZIALE NA CZĘŚCI) 2007-09-14 15:21 -
BUDOWA MEBLI DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH (w podziale na części) 2007-08-01 13:39 -
UPORZĄDKOWANIE TERENU PO BYŁYM CMENTARZU PRZY UL. OSTROWSKIEJ W SZCZECINIE 2007-07-11 09:15 -
WYPOSAŻENIE SCENY TEATRU LETNIEGO W SZCZECINIE W URZĄDZENIA TECHNICZNE 2007-07-10 14:18 -
KONSERWACJA OŚWIETLENIA ZLOKALIZOWANEGO NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GMINY MIASTO SZCZECIN 2007-07-09 14:45 -
BUDOWA BOISKA PRZY UL. BOTANICZNEJ - MARII DĄBROWSKIEJ W SZCZECINIE 2007-06-26 14:42 -
BIEŻĄCA KONSERWACJA ISTNIEJĄCYCH ALEJEK SPACEROWYCH NA TERENIE ZIELEŃCÓW W SZCZECINIE (w podziale na części) 2007-06-26 13:31 -