Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Dostawa paliw dla Zakladu Usług Komunalnych 2005-12-14 12:14
dokument Odbiór, transport i utylizacja odpadów (w podziale na części) - przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert 2005-12-14 08:45
dokument Rozbudowa budynku psiarni poprzez wykonanie zadaszenia wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt 2005-11-29 14:29
dokument Pozyskanie drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych oraz zrywka drewna w drzewostanach Leśnictwa Głębokie i Dąbie (w podziale na części) 2005-11-25 15:05
dokument Odbiór, transport i utylizacja odpadów (w podziale na części) 2005-11-25 14:44
dokument Zagospodarowanie lasu w zakresie hodowli lasu, ochrony zasadniczej, ochrony przeciwpożarowej, melioracji agrotechnicznych, zagospodarowania turystycznego w Leśnictwach Głębokie i Dąbie 2005-11-25 14:44
dokument Serwis i kompleksowa obsługa kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych Miasta Szczecina oraz toalety publicznej przy Bramie Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie (w popdziale na części) 2005-11-25 14:43
dokument Remont i adaptacja pomieszczeń w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego - roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne (przedłużenie terminów skladania i otwarcia ofert) 2005-11-23 09:40
dokument Remont i adaptacja pomieszczeń w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego - roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne 2005-11-16 09:02
dokument Wykonanie bieżącej konserwacji alejek i placyków na terenie Parku Kasprowicza w Szczecnie 2005-11-14 08:58
dokument Wykonanie bieżącej konserwacji alejek i placyków na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie 2005-11-04 15:08
dokument Wykonanie bieżącej konserwacji alejek i placyków na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie 2005-11-04 12:17
dokument Dostawa wraz z montażem mebli i sprzętu AGD dla potrzeb Teatru Letniego 2005-11-04 12:17
dokument Przebudowa budynku Straży Leśnej przy ul. Zegadłowicza w Szczecinie 2005-10-31 13:55
dokument Remont i adaptacja pomieszczeń w Kaplicy Głównej Cmentarza Centralnego - roboty budowlane, elektryczne i instalacyjne 2005-10-31 11:45
dokument Wykonanie naprawy elementów dachu i innych w Budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - skrzydło prawe 2005-10-12 13:37
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Remont terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej przy pl. Kościuszki w Szczecinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 2005-10-10 15:36
dokument Remont pomieszczen Teartu Letniego 2005-10-10 15:21
dokument Budowa lapidarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie 2005-09-23 11:17
dokument Remont pomieszczeń Teatru Letniego 2005-09-07 13:54
dokument Budowa ogrodzenia na działce po Agencji Mienia Wojskowego na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2005-09-07 13:54
dokument Remont kwatery jeńców belgijskich i polskich na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 2005-09-07 13:53
dokument Ogród Pamięci 2005-09-01 08:56
dokument Budowa lapidarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie 2005-08-30 10:22
dokument Wykonanie przeglądu 5-letniego nabrzeży miejskich: Bulwar Gdyński, Bulwar Gdański, przyczółek płn. - zach. Mostu Portowego oraz przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży 2005-08-29 15:20
dokument Budowa lapodarium przy ul. Radosnej 53 w Szczecinie - przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert 2005-08-25 12:48
dokument Budowa ścian urnowych na terenie Cmentarza Centarlnego w Szczecinie - przedłużenie terminów 2005-08-17 12:26
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Remont oraz przebudowa pomieszczeń wraz z projektem wnętrz w budynku przy ul. Ku Słońcu 125A w Szczecinie" 2005-08-10 09:28
dokument Remont starej części budynku obejmujacego boksy dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierzat w Szczecinie 2005-08-09 10:04
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przedudowa basenów z budową stacji uzdatniania wody na kąpielisku Arkonka w Szczecinie" 2005-08-09 09:59
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Zagospodarowanie terenu pod lapidarium na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie" 2005-08-09 09:57
dokument Budowa lapidarium przy ul. Radosnej w Szczecinie 2005-08-08 14:33
dokument I etap zadania pn. "Remont kwatery jeńców belgijskich i polskich na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie" 2005-08-03 11:31
dokument Koncepcja zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Światowida i ul. Grobla 2005-08-03 10:51
dokument Rekonstrukcja rzeźby "Ptaki" Władysława Hasiora znajdującej się na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie 2005-07-28 12:28
dokument Ogród Pamięci 2005-07-28 11:01
dokument Wykonanie przeglągu 5-letniego nabrzeży miejskich Bulwar Gdyński, Bulwar Gdański, przyczółek płn.- zach.Mostu Portowego oraz przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży 2005-07-26 13:33
dokument Remont i konserwacja zabytkowego pomnika rodziny MEYER na Cmentarzu Centralnym 2005-07-20 11:09
dokument Wymiana nietypowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Bramy Głównej Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2005-07-19 12:26
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim 2005-07-12 14:30
dokument Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – ul. Orawska (przedłużenie terminów) 2005-07-05 09:48
dokument Ogród Pamięci – przedłużenie terminów 2005-06-29 12:54
dokument Ogród Pamięci 2005-06-23 14:44
dokument Budowa ścian urnowych na terenie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 2005-06-23 10:04
dokument Remont ścieżek i chodników na Placu Solidarności w Szczecinie 2005-06-21 10:24
dokument Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – ul. Orawska 2005-06-21 08:41
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont ogrodzenia wokół Cmentarza Centralnego w Szczecinie” 2005-06-21 08:39
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt zagospodarowania terenu na funkcję rekreacyjną, turystyczną i edukacyjną na Uroczysku przy ul. Miodowej w Szczecinie” 2005-06-01 14:56
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodoweskim 2005-06-01 14:55
dokument Remont i konserwacja zabytkowego pomnika rodziny MEYER na Cmentarzu Centralnym – przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert 2005-05-31 14:54
dokument Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – ul. Orawska 2005-05-30 12:59
dokument Dostawa urządzeń zabawowych 2005-05-13 15:37
dokument Remont i konserwacja zabytkowego pomnika rodziny MEYER na Cmentarzu Centralnym 2005-05-13 15:37
dokument Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego – ul. Orawska 2005-05-13 15:36
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim – przedłużenie terminu składania ofert i otwarcia ofert 2005-05-06 15:38
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim - powtórka 2005-04-21 13:42
dokument Remont ścian basenu dużego i ścianki oddzielającej na Kąpielisku Arkonka w Szczecinie 2005-04-14 15:04
dokument Remont fontann w Al. Jedności Narodowej – wymiana okładzin basenów 2005-04-13 16:24
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brodowskim – zmiana terminów składania i otwarcia ofert 2005-04-05 12:16
dokument Wykonanie kwater grzebalnych na działce 3/5 z obrębu 2113 P po Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Ku Słońcu 124 W Szczecinie – przedłużenie terminu składania ofert, wadium i otwarcia ofert 2005-04-05 11:28
dokument Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie zieleńca przy ul. Krzemiennej – Sąsiedzkiej – Sieradzkiej oraz terenu wokół oczka wodnego przy ul. Uczniowskie 2005-03-23 10:53
dokument Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z montażem fontanny pływającej na Stawie Brobowskim 2005-03-22 13:14
dokument Dostawa urządzeń zabawowych 2005-03-09 10:13
dokument Utrzymanie czystości na terenach leśnych 2005-03-04 15:03
dokument Wykonanie kwater grzebalnych na działce 3/5 z obrębu 2113 P po Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie 2005-02-08 15:33
dokument Zagospodarowanie lasu w zakresie hodowli lasu, ochrony zasadniczej, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego w Leśnictwach Głębokie i Dąbie 2005-01-20 15:26
dokument Pozyskanie i zrywka drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych w Leśnictwach Głębokie i Dąbie (w podziale na części) 2005-01-13 10:11
dokument Pozyskanie i zrywka drewna w zakresie cięć rębnych, pielęgnacyjnych i sanitarnych w Leśnictwach Głębokie i Dąbie (w podziale na części) 2005-01-13 10:10
dokument Sukcesywna dostawa leków weterynaryjnych, środków medycznych i narzędzi chirurgicznych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie 2005-01-12 10:15